Siden er flyttet til digitalvgs.no   


Velkommen til denne nettressursen om digital kompetanse. 
I venstremenyen finner du en tematisk oversikt over innholdet på nettstedet. 

Smart bruk av IKT

Du har nå fått mange nye lærebøker, nye lærere og nye medelever. Datamaskinen du leser dette på er kanskje også ny, ihvertfall er det nytt at du skal bruke den til skolearbeid i skoletiden gjennom hele skolegangen din. Det er et kraftig verktøy du har fått - og da er det viktig at det brukes på en måte som fremmer læring, både for deg og dine medelever.

Den leksjonen du nå starter på inneholder noen tips til hvordan du kan bruke dette verktøyet på best mulig måte - og faglærerene dine vil sikkert komme med flere innspill og ta i bruk mange av disse metodene gjennom skoleåret.

Multitasking - det å gjøre mange ting på en gang - sjekke facebook, høre på musikk fra Spotify, snakke på skype mens du skriver bokanalyse i et worddokument er en arbeidsstrategi som er mulig med en mac/pc, men det er ikke å anbefale. Det har vært forsket mye på dette og forskningen viser at hjernen vår - som fortsatt er det viktigste verktøyet - fungerer best hvis den får jobbe med en og en oppgave og konsentrere seg om denne.

Tenk på dette når du bruker datamaskinen som arbeidsverktøy - det er nemlig et arbeidsverktøy datamaskinen er i skoletiden. Det å kunne skille mellom arbeidsbruk og fritidsbruk er en av de viktigste digitale ferdighetene du må lære deg, for å kunne bli en god databruker. En databruker som anvender verktøyet for å fremme læring, ikke hindre eller utsette den. 

Utdanningsdirektoratet definerer digitale ferdigheter slik: Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer og å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk .

(Kilde: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter, utdanningsdirektoratet mars 2012) 


Diskusjonsoppgaver
Hvilke digitale ferdigheter mener du at du trenger for å kunne lære best mulig?
Hvilke digitale ressurser, verktøy og medier synes du skolen skal ta i bruk?
Hvilke regler skal klassen ha om bruk av digitale verktøy?
Diskuter dette i klassen og bli enige om 5 digitale kjøreregler som skal gjelde for alle elevene i klassen. Kjørereglene skal legges ut som egen tekstblokk på itslearning i klassens infofag.


Denne læringsressursen er basert på en lokal plan for digital kompetanse. Du kan se planen her