Digitala verktyg
kan hjälpa dig mycket, i ditt skolarbete.
På den här webbplatsen finner massor av tips och trix med de digitala verktygen.


Hur använder jag den här sidan på bästa sätt?


_________________

Lär känna ditt verktyg
. Titta under rubriken Teknik för att lära dig grunderna med olika verktyg.
_________________

Grunden för allt lärande är att ha en bra studieteknik. Läs och praktisera avsnittet om Digital Studieteknik. Det ger dig en bra start, som du har nytta av varje dag.
_________________

En sund människa i en sund kropp! Det är viktigt att du mår bra för att få ett bra resultat i skolan. Ta del av och praktisera avsnittet Må bra.
_________________

Att leva i en digital värld, innebär en hel del säkerhetsrisker, precis som i den verkliga världen. Du måste ha kunskap om det som finns under rubriken Säkerhet.
_________________

Kunskap handlar ofta om att söka information och att vara källkritisk. Studera noga avsnitten om Informationssökning och Källkritik.
_________________

All den information som du samlar in behöver du oftast bearbeta på olika sätt, så att det blir till kunskap och färdigheter. Det finns en mängd hjälpmedel för detta och du hittar hjälp om att skriva, räkna, bildbearbeta och jobba med ljud och film under avsnittet Bearbeta
_________________

Du måste kunna presentera din kunskap på olika sätt som t ex uppsatser, presentationer, webbsidor mm. Läs mer under avsnittet Presentera
_________________

Kommunikation är basen för all inlärning. Du måste kunna hålla kontakt och samarbeta med dina lärare, klasskamrater och andra i skolan. Skolan erbjuder olika former av kommunikations- och samarbetsytor och du måste behärska dessa. Läs mer under Kommunikationsrubriken