Dimitris C. Gartzonikas


Who is

Δημήτρης Χ. Γκαρτζονίκας :   

Project Manager  N&K.U.A.

                                             M.Sc. Agronomist A.U.TH 

τα τελευταία δεκατρία χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ασχολείται ως Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης κυρίως με τους τομείς των Υποδομών,του Πολιτισμού, της Απασχόλησης, και των Δικτύων , αποκομίζοντας μεγάλη  εμπειρία και γνώσεις  στην χάραξη στρατηγικών και στην εξεύρεση πρωτοβουλιών και συνεργασιών με τελικό στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων μέσω δυναμικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων. 

    Εργαλεία υλοποίησης των παραπάνω αποτελούν:
 • οι γνώσεις και η εμπειρία που απέκτησε ως Project Manager στις Επιστήμες της Γεωπονικής , του Πολιτικού Μηχανικού & της Τοπογραφικής ,της Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας, του Marketing και των Μ.Μ.Ε.  κ.α  
 • τα περισσότερα  Ευρωπαϊκά /Επενδυτικά Προγράμματα όπως ΠΕΠ,LEADER, ΟΠΑΑΧ, INTERREG, Κοινωνία Της  Πληροφορίας,  κ.α., με τα οποία έχει ασχοληθεί από το Β΄Κ.Π.Σ. (έτος 1997) στο οποίο επέτυχε τις πρώτες εντάξεις έργων.

    Τα projects στα οποία συμμετείχε ή σχεδίασε , όπως του Θρησκευτικού Τουρισμού "ο Δρόμος των Μοναστηριών", το "BIOSIS", του "Οικομουσείου", του Καινοτόμου Αναπτυξιακού "Πωγωνίου - Μουργκάνας" , της "Ομάδας Κοινής Εκμετάλλευσης", του "1ου Αύγουστου στον Καλαμά", απασχόλησαν θετικά για μεγάλα διαστήματα  την Ήπειρο και προώθησαν την ευρύτερη περιοχή του Πωγωνίου.Επιστημονικές Γνώσεις:
 • Απολυτήριο ΙΙου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων 

 • Πτυχίο της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νικης . 

 • Πιστοποίηση PROJECT MANAGEMENT - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών . 

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Δ.Π.Μ.Σ. "Αγροχημεία & Βιολογικές Καλλιέργειες"του Παν/μιου Ιωαννίνων, με εξειδίκευση στις Βιολογικές Καλλιέργειες. Μεταπτυχιακή Εργασία στις Ενεργειακές καλλιέργειες. 

 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στον Σχεδιασμό & Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων Ε.Σ.Π.Α.-Διαχειριστική Επάρκεια Δημοσίων Οργανισμών - Προγραμματικές Συμβάσεις (Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013) Π.ΙΝ.ΕΠ. Ηπείρου. 

 • Πιστοποιημένη εξάμηνη μεταπτυχιακή , πειραματική εκπαίδευση στο εργαστήριο της Γενετικής υπό την επίβλεψη του Διευθυντού Ζ.Π. Α.Π.Θ: καθηγητή κ.Θ. Αληφακιώτη. 

 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση ως Επιθεωρητής Συστημάτων HACCP 

 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση στα συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση ως AUDITOR/LEAD AUDITOR στο ΙSO 9000: 2000 SERIES STANDARDS 

 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση ΙΝ.ΕΠ Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση ΙΝ.ΕΠ Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων "Φυσικό Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη" 

 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση ΙΝ.ΕΠ Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων "Εκτίμιση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" 

 • Πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις (2) "Κατάρτιση σε τεχνολογίες & εφαρμογές δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ" Υπεύθυνος για την λειτουργία του στον Δήμο Άνω Καλαμά. 
 • Επιμόρφωση συντακτών Σχεδίων Βελτίωσης και Σχεδίων δράσης 

Συμπληρωματική εκπαίδευση:

· Εκπαίδευση /Πιστοποίηση στο European

Computer Driving Licence (E.C.D.L.).

· Εκπαίδευση στο Σχεδιαστικό Πρόγραμμα AUTOCAD.

· Εκπαίδευση στο Κέντρο Υπολογιστών & Πληροφορικής «INFOCOM» στα προγράμματα « managers» :Microsoft Word ,Excel ,Access , Power Point και ειδίκευση στο Ms - Project.

· Πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια της «Computer Information » στα προγράμματα Front Page , Χρήση ΙΝΤΕΡΝΕΤ κ.α.

· Σπουδές (Distance learning ) American Marketing Associations με 1ο course : SALES FORECASTING.

· Γνώση προγραμμάτων Marketing & MME : Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Sony Vegas, Sony Movie, Ms Publisher, Corel κλπ

· Γνώση Αγγλικής. Πιστοποίηση επιπέδου LOWER. 

Οικογενειακή κατάσταση: 
Είναι γεννημένος το 1969 και είναι παντρεμένος με την Μαρία Μάστορα και είναι πατέρας δύο παιδιών. 


“Project management is ΝΟΤ a profession. It is a process, methodology or system” 
«Project Management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities to meet project requirements» (Project Management Institute - PMI, PMBOK)  

YouTube VideoRecent Announcements

 • « Ο ρόλος του Γεωτεχνικού ως επιστημονικού Συνεργάτη Περιφερειακού Δήμου. »     Ο ρόλος ενός Επιστημονικού Ειδ/κου  Συνεργάτη Δημάρχου ή ενός Ειδικού Συμβούλου, στα πρώτα σοβαρά βήματα  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού στην Ελλάδα τον επονομαζόμενο και ως «Πρώτο Καποδίστρια», συνήθως ...
  Posted Jun 24, 2012, 8:34 AM by ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
 • Person's Name's New Website Wins Wobby Award! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tristique tortor eget nulla eleifend feugiat. Donec nulla felis, vulputate fringilla ultrices id, congue et odio. Integer urna orci, pellentesque eget ...
  Posted Aug 22, 2010, 5:40 AM by ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
 • Person's Name on Face The Nation Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tristique tortor eget nulla eleifend feugiat. Donec nulla felis, vulputate fringilla ultrices id, congue et odio. Integer urna orci, pellentesque eget ...
  Posted Aug 22, 2010, 5:40 AM by ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

Showing 0 items
ΚάτοχοςΠεριγραφήΑνάλυσηΟλοκλήρωση
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
ΚάτοχοςΠεριγραφήΑνάλυσηΟλοκλήρωση
Showing 0 items
Comments