Die Voortrekkers Vrystaat

Visie
Afrikaner jeug, doelgerig vorentoe.


Missie
Gemotiveerde Voortrekkers wat fokus om die Afrikanerjeug te veranker in die ABC leefwyse.

 
Word deel van ons
Facebook blad


Besoek Die Voortrekkers - SAS