2017

ΕΤΟΣ  ΝΙΚΟΥ   ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της 18/3/2016


Διεθνές Συνέδριο 19 - 20 - 21 - 22 Οκτωβρίου 2017, Ηράκλειο Κρήτης

Θέμα: "Η Θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό"
(Εκδοχές πρόσληψης στη διδασκαλία και στην έρευνα)

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

          

Συνδιοργανωτές:

Περιφέρεια Κρήτης

Δήμος Ηρακλείου

" Εργαστήριο για τη μελέτη της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση"

του Παιδαγωγικού Τμήματος της Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη

Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Εκδόσεις Καζαντζάκη