Zeeman jou hart is op zee

Refrein:

Zeeman jou hart is op zee

Ga jij maar varen.. ga jij maar varen

Zeeman jou hart is op zee

Zonder zeelucht.. ben jij niet tevree.

Een zeeman zei de zee vaarwel

voor ‘t leven in de stad

Omdat een kleine jonge vrouw

hem liever bij zich had

De stoere visser deed zijn plicht

maar was geen dag meer blij

Totdat zijn vrouw op zekere dag

met iets van weemoed zei

Refrein:

De zeeman keek zijn vrouwtje aan

en zei: "ik blijf bij jou

‘k hou meer van jou .. dan van de zee

al is ze nog zo blauw"

maar ‘t vrouwtje schudde zacht haar hoofd

en zei "dat is maar schijn

alleen als jij gelukkig bent

kan ik gelukkig zijn"

Refrein: 2x

Laatste regel (2 keer)