Op de sluizen van IJmuiden

Plaatsingsdatum: 23-nov-2011 15:43:33

Refrein:

Op de sluizen van IJmuiden,

Heb ik jou vaarwel gekust;

Op dat plekje bij de haven,

Stelde jij mij weer gerust.

‘k Kon mijn tranen niet bedwingen,

Afscheid nemen doet zo zeer.

Op de sluizen van IJmuiden,

Daar zien wij elkander weer.

Het leven is mooi maar het noodlot is wreed

Als je van elkander moet scheiden;

Je ziet in de ogen dan droefheid en leed.

Je hart voelt de smart van het lijden

Dan kijk je elkander nog eventjes aan

En fluistert bewogen: "Ja nu moet ik gaan,

‘t was alles zo mooi maar voorbij weer zo gauw

En ik, ik hou van jou….."

Refrein:

Vaak zie ik je staan

Als een droom in de nacht

Om je heen de ruisende bomen.

Dan hoor ik je stem weer

Heel ver en heel zacht

"Tot ziens, ik zal spoedig weer komen"

Dan weet ik, je draagt het wel dapper oprecht,

Maar wat je wou zeggen dat werd niet gezegd.

Want ach je verdween weer zo haastig, zo gauw,

En ik, ik hou van jou …….

Refrein: