Als de klok van Arnemuiden

Refrein:

Als de klok van Arnemuiden.

"Welkom thuis" voor ons zal luiden,

Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis,

Als een schip op zee gebleven is.

Wendt het roer, we komen thuis gevaren,

Rijk was de buit, maar bang en zwaar de nacht.

Land in zicht, en onze ogen staren,

Naar de kust die lokkend op ons wacht.

Refrein:

Rijke zee, waarvan de vissers dromen,

Want jij geeft brood aan man en vrouw en kind.

Wrede zee, jij hebt zo veel genomen,

In jou schoot rust menig trouwe vrind.

Refrein:

Jong en oud wij zullen blijven varen

Geen rust voor ons steeds weer het zeegat uit

Trots en stoer doorstaan wij de gevaren

Tot ook eens voor ons de doodsklok luidt

Refrein: