Trang chủ‎ > ‎Thông báo‎ > ‎

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Tải về

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ                                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                                                                                         --------------------

                                                                                                          Vĩnh Long, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 

 

I. MỤC ĐÍCH YU CẦU:

1.      Mục  đích:

Bài báo cáo thể hiện những việc sinh viên đi làm và lĩnh hội được trong đợt thực tập. Từ ý kiến nhận xét của cơ quan nơi sinh viên thực tập, kết hợp chất vấn trực tiếp từng sinh viên sẽ cho đánh giá về trình độ học tập và làm việc của sinh viên, đây là căn cứ để xét tốt nghiệp, giao đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên.

Kiểm tra khả năng sử dụng, vận dụng kiến thức của các môn học vào thực tế sản xuất, những bài học kinh nghiệm. Sinh viên nắm được nội dung và hình thức của bài báo cáo.

2. Yêu cầu:

Bài báo cáo viết ngắn gọn, rõ ràng, nêu và lý giải được những vấn đề đặt ra từ thực tế.

Bản vẽ sạch đẹp, đúng kỹ thuật.

II. NỘI DUNG:

1. Nội dung báo cáo bao gồm:

- Bản thuyết minh.

- Các bản vẽ trên giấy A4, A3, A2, A1, A0, tranh ảnh.

- Các bảng tính toán,…

2. Trình bày nội dung bài báo cáo:

- Phiếu đánh giá của đơn vị nơi sinh viên thực tập.

- Lời cảm tạ.

- Nhận xét của giáo viên.

Mở đầu:

- Nêu lý do, mục đích, ý nghĩa của đợt thực tập tốt nghiệp.

- Giới thiệu sơ bộ về cơ quan nơi thực tập, quy mô của đơn vị, người phụ trách, giáo viên hướng dẫn thực tập, hướng dẫn viết báo áo.

- Yêu cầu của đợt thực tập.

Nội dung thực tập: (trình bày những hoạt động của sinh viên tại nơi thực tập)

- Nêu nguyên lý hoạt động vận hành máy, thiết bị tại nơi thực tập, qui trình sản xuất của hệ thống sản xuất tự động, …

- Trình bày các sự cố hư hỏng thường gặp, biện pháp khắc phục nếu có.

- Trình bày các biện pháp an toàn lao động được áp dụng tại nơi thực tập

- Nêu ra những bài học kinh nghiệm và kết quả đạt được sau đợt thực tập.

Kết luận

Viết báo thực tập theo các yêu cầu trên, bài báo cáo trung bình khoảng 20 trang giấyA4, đóng bìa cứng và nộp tập trung tại Bộ môn lúc 8h – 10h ngày 5/3/2012 (không giải quyết nộp bài báo cáo trước và sau thời gian qui định).

                                                                                          Bộ môn Kỹ thuật điện – điện tử

 

 

                                                                                                        Võ Hoàng Tâm