Diekink
Plannen B&W Lochem voor bedrijventerrein
Nieuws


Verslag RTG  28/6/2010- Aankoop  gronden 

SMG inspraak RTG aankoop grond 28/6/2010

Verzet tegen Diekink (Stentor 26 juni 2010)

Persbericht Mooi Lochem 26/6/10

B&W Lochem vragen Euro 3.7M voor aankoop grond.

B&W Lochem passeert nieuwe gemeenteraad

VROM steunt regionale samenwerking bij ontwikkelen nieuwe bedrijfsterreinen

Nieuw  gemeentehuis ten koste van buitengebied 24/11/09


 

Raad Lochem geconfronteerd met misplaatste bouwambitie B&W

SMG Zienswijze RSV Voorlanden 5/5/2009

Raad gaat mee in Diekink (Stentor 11 juni)

SMG reactie op herziening plan: Stec 31052008

STEC herziening 20 mei 08

Plan Diekink moet geschrapt (Stentor 5 juni)

Leegstand in kaart

Verzet tegen plan Diekink (Stentor 3/5/08)

Verheldering noodzaak Diekink eerst nodig

Schrift reactie SMG 3/5/08

RTG inspraak met Raad 28/04/08 - Verslag

RTG Inspraak Stichting Mooi Lochem

RTG inspraak Stichting Milieurecht De Graafschap

Bestaande situatie

Bedrijveterreinen - AVRO KunstUur 26/4/08 (Video)

Startnotitie voorstel College april 08

Raadsvoorstel Diekink 8 april 08

STEC rapport Stedendriehoek juli 2007

Visie W&W Lochem sept 2007

Rapport: Gelderland in 4 bedrijven

Wethouder boos

Links:

Reacties

 Gemeente Lochem

Stichting Mooi Lochem

Streekplan Gelderland

Uitbreiding stad Lochem in Berkeldal

 

Diekink volgens Visie Wonen & Werken 2007

Diekink volgens startnotie 2008

Bedreiging voor de EHS