Politico

Embed gadget

Ovanstående film är en 15 min variant av den 2 1/2 timmes föreställning av Politico som Die Bühne gjorde på Aeroseum.

Sverige i underjorden. 
Medborgarskapsfrågan står på spel.
En passage mot resten av världen eller ett steg närmare helvetet?
En vandringsperformance i Aeroseum där framtiden hänger på åskådarnas demokratiska beredskap och påverkan.

Politico är det ultimata demokratitestet. Föreställningen aktualiserar frågor om rättssäkerhet, åsiktsregistrering, nationell identitet, lojalitet och motstånd. Åskådarnas svenskhet, etiska omdömesförmåga och fysiska duglighet prövas successivt, samtidigt som osäkerhetsmoment smyger sig in i processen när det gäller arrangemangets (o)partiskhet, åskådarnas identiteter och roller, processens övervakning och registrering, samt spelets demokratiska transparens.

Regi Birte Niederhaus Koncept/manus Ola Johansson Produktion Die Bühne


Premiär 31 augusti spelas sedan 3, 6, 7, 10, 13 september.
Publiken hämtas upp utanför biograf Draken vid Järntorget kl.18.00.
Begränsat antal platser! Endast 40 st per föreställning!
Föreställningstid (inkl. resor)ca 3 timmar.
Biljettpris 150:- per person. Inga rabatter
.
Bokning sker här. Skolbiljetter 30 kr/st , lärare gratis (fr. 15 år):

Mer info: info@diebuhne.com , tfn: 0730-353879, 0735- 79 56 61 BIRTE NIEDERHAUS är konstnärlig ledare för Die Bühne och har en bakgrund som skådespelerska och regissör i Teater Bastard och Teater Bhopa. De senaste åren har hon också regisserat Nordost på Folkteatern/Riksteatern och Satanisterna på Göteborgs Stadsteater och de senare åren arbetat med att utveckla communityteater med unga i Angered och satt upp Angels of Angered, Skam och Trotagningar. Niederhaus senaste projekt mynnade ut i filmen The Good Democratic Failure (2014), som visades på teatrar och biografer i Göteborg och Stockholm. Hon uppbär sedan 2013 ett 10-årigt konstnärsstipendium. 

OLA JOHANSSON är forskare vid Centre for Research into Creation in the Performing Arts, Middlesex University i London och var tidigare gästprofessor i konstnärlig forskning vid Stockholms dramatiska högskola. Han är specialist på tillämpad samhälls¬teater med projekt i Sydafrika, Indien och Australien, samt aktionsteater efter projekt med bland andra Guillermo Gómez- Peña och The Yes Men. Han var konstnärlig ledare för uppsättningen Beyond Vice vid Uppsala stadsteater 2013. Johansson har också skrivit två böcker: Performance and Philosophy: Interdisciplinary Approaches to the Performing Arts (2008) samt Community Theatre and AIDS (2011).

      
Comments