CZYM JEST WARSZTAT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ (DYNAMIC IDENTITY)?


Dynamic Identity (Dynamiczna tożsamość) to europejska inicjatywa mająca na celu wzmocnienie uczniów w wieku od 11 do 18 lat, by byli bardziej świadomi szans i wyzwań  podczas bycia online. Celem jest wzmocnienie ich odporności oraz zwiększenie świadomości o dzieleniu się danymi osobistymi w Internecie. Podczas warsztatów składających się z pięciu 90 minutowych sesji, uczniowie będą konfrontowani z aspektami ich własnych tożsamości online. Dodatkowo nauczą się, jak radzić sobie z profilowaniem online - jak firmy mapują ich poprzez zapisywanie oraz interpretowanie śladów ich zachowań online. W warsztatach Dynamic Identity wykorzystujemy szeroki zakres technologii, takich jak Rozszerzona Rzeczywistość (ang. Augmented Reality).

Film projektowy