WAT IS DE DYNAMIC IDENTITY WORKSHOP?


Dynamic Identity is een Europees initiatief om leerlingen van 11 tot en met 18 jaar bewuster te maken van de kansen en risico’s van het online-zijn. Het doel is om hun weerbaardheid te vergroten en hen bewuster om te laten gaan met hun persoonlijke informatie op het internet. In een workshop bestaande uit vijf sessies van negentig minuten worden leerlingen geconfronteerd met aspecten van hun eigen online identiteit. Ook leren zij  hoe om te gaan met online profilering: de wijze waarop bedrijven zich een beeld van hen vormen door sporen van hun online gedrag op te slaan. In de Dynamic Identity workshop wordt gebruik gemaakt van verschillende technologieën, waaronder Augmented Reality.

Project Video