ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IDENTITY;


Το εργαστήριο Dynamic Identity είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να ενδυναμώσει τους μαθητές στην ηλικία των 11-18 για να γίνει πιο συνειδητή σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του Διαδικτύου. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους και να είναι πιο συνειδητοί σχετικά με την κοινή χρήση των προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο. Σε ένα εργαστήριο που αποτελείται από πέντε 90-λεπτες συνεδρίες οι μαθητές θα έρθουν αντιμέτωποι με τις πτυχές της δικής τους διαδικτυακής ταυτότητας. Επίσης, διδάσκονται πώς να ασχοληθούν με το διαδικτυακό χαρακτηρισμό ή αλλιώς profiling - το πώς οι εταιρείες τους χαρτογραφούν και την ερμηνεύουν την συμπεριφορά τους από τα ηλεκτρονικά τους ίχνη. Στη εργαστήρια χρησιμοποιείται,  μια σειρά τεχνολογιών όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα -Augmented Reality.

Βίντεο Έργου


Βίντεο YouTube