Thám tử

Dịch vụ thám tử tư là dich vụ chuyên thực hiện các hoạt động điều tra, theo dõi, giám sát, xác minh các vụ việc một cách độc lập theo yêu cầu. Đây là một ngành nghề với bản chất là cung cấp các dịch vụ điều tra, thu thập các thông tin và được nhận thù lao hay phí tổn.

Các loại hinh dịch vụ thám tử: 

1. Điều tra theo dõi ngoại tình

2. Truy tìm biển số xe

3. Theo dõi giám sát theo yêu cầu

4. Tìm người thất lạc, bỏ trốn

5. Giám sát học sinh sinh viên

6. Xác minh nhân thân, họ hàng

7. Thu hồi nợ

8. Truy tìm số điện thoại

9. Điều tra an ninh công ty

10. Giúp văn phòng luật sư tìm chứng cứ

11. Lắp đặt hiết bị định vị ô tô xe máy