El nostre departament

Durant el curs 2018 - 2019, el departament de dibuix de l'IES F. Ribalta està format pels següents membres:

Jesús Barreda (cap de departament). Hora de visita: dimecres 19:00 - 19:45 h.

Marta Marzal. Hora de visita: dilluns 8:55 - 9:50 h

Jaume Pallardó. Hora de visita: dilluns 9:50 - 10:45 h.

Keren Pitarch. Hora de visita: dimarts 12:05 - 13:00 h.

Elena Isabel Ramón. Hora de visita: divendres 12:05 - 13:00 h.

Mª Carmen Sánchez. Hora de visita: dimarts 11:10 - 12:05 h.