El nostre departament

Durant el curs 2018 - 2019, el departament de dibuix de l'IES F. Ribalta està format pels següents membres:

Jesús Barreda (cap de departament). Hora de visita: dimarts 16:25 - 17:20 h.

Victoria Cardona. Hora de visita: dimarts 9:50 - 10:45 h.

Jaume Pallardó. Hora de visita: dimecres 11:10 - 12:05 h.

Silvia Larrart: Hora de visita: dijous 12:05 - 13:00 h.

Carmen Sanz: Hora de visita: dijous 11:10 - 12:05 h.