Văn khấn giao thừa, ngày tết bàn về quan hành khiển nước Nam

Lại nói về Quan hành khiển một năm, cuối năm trước giao thừa chúng ta vẫn khấn. Tiễn Quan năm cũ, đón Quan năm mới hành khiển cả năm mà không biết rằng "cha mẹ" mình thì không cúng lại đi rước cúng khấn "cha mẹ" xứ người. Tội cho bọn soạn sách, nho gia ngu dốt sao y nguyên sách cúng Tàu vào trong nước mà không biết  sửa đổi cho hợp với nước Nam.

- Nước Nam ta vua Nam ở, vua hành khiển, cớ sao lại đi khấn toàn bọn vua Tàu làm hành khiển nước ta. Tất cả các quan hành khiển ở các sách cúng bày bán nhan nhản trên thị trường đọc ra toàn thấy hành khiển các năm là các Đế vương Tàu: nào là Tần vương, Tề vương, Ngụy vương, Ngô vương, Lỗ vương.... bảo sao tâm linh là vậy mà chúng ta không lệ thuộc ý thức hệ vào đất nước khổng lồ láng giềng phuơng Bắc từ văn hóa, đến kinh tế. Cũng là vì một lũ ngu dốt từ xưa nay bày bán sách kiếm tiền hại người, hại cả dân tộc. Ngu dốt là vì chỉ thuần tuý là những con vẹt chỉ biết nhai lại những cái gì mà nguời ta bày cho, không biết bản chất, gốc gác là gì. Người người, nhà nhà, đến các nhà "thông thái", vua quan đều cúng khấn mong thần Đế vương phương Bắc hành khiển nước Nam ta khác gì nhưng chúng ta là một hạt của.... Cái "thâm nho"  về văn hóa của họ là cái đó đó. Vậy mà chúng ta có phát hiện ra đâu. Đúng là rước voi về nơi mả tổ. Tôi tự hỏi, đọc các quan hành khiển nên đã thấy bật cười, sờ sờ ra đó mà người ta vẫn đọc được, sử gia ở đâu, nho gia ở đâu ?... hỡi ôi. Đâu chỉ có bài văn cúng giao thừa nêu tên vua xứ người mà còn vô số các bài văn khấn khác, từ bậc tiên gia cho đến mẫu địa cũng toàn là người dưng xứ người lại được tôn làm thần thánh nước Nam, trải qua bao thời kỳ, bao bậc coi là "thông thái" đều không phát hiện ra cho thấy các sự vật hiện tượng được tuyên truyền đã ngấm sâu vào trong tiềm thức quá lớn.

- Do đó chúng ta hãy tỉnh thức hãy suy tôn các Bậc Đế Vương nước Nam ta, nguời phù hộ cho chúng ta, dân tộc ta, bờ cõi nước Nam ta.. dù là cõi tâm linh vẫn là nuớc Nam vua Nam ở, những người chân chính  nhất, đúng ngôi cai quản tâm linh Việt. Lấy thứ tự từ đời Hồng Bàng các vua Hùng Vương, Thục vuơng, Triệu vuơng, Trưng vương, Lý vương, Triệu vuơng, Mai vuơng, Phùng  vương, Khúc vương, Duơng vuơng, Ngô vương, Đinh  vương, Lê Hoàn vương, Trần vương, Lê vương, Mạc vương, Trịnh vương, Nguyễn vương... ban phúc phù hộ cho chúng ta Hùng Cường, Lớn Mạnh.

NUỚC NAM VUA NAM Ở, HÀNH KHIỂN BAN PHÚC CÕI NAM TA

Căn cứ vào các triều đại lịch sử từ thủa sơ khai dựng nuớc đến nay, luận về thời gian cai quản đất nuớc và đóng góp cho dân tộc. Chiều dài lịch sử như sau:
1- Thời Hồng Bàng: Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, các vua Hùng
2- Nhà Thục (257-208 TCN, hoặc 207-179 TCN)
3- Nhà Triệu (207-111 TCN)
4- Trưng Vương (40-43)
5- Nhà Tiền Lý (Lý Bí) (544-603)
6- Bắc thuộc
7- Tự chủ (905-938)
8- Thời kỳ độc lập

    - Nhà Ngô (939-965)
    - Nhà Đinh (968-980)
    - Nhà Tiền Lê (980-1009)
    - Nhà Lý (1010-1226)
    - Nhà Trần (1226-1400)
    - Nhà Hồ (1400-1407)
    - Nhà Hậu Trần (1407-1413)
    - Nhà Hậu Lê - Lê sơ (1428-1527)

9- Nam - Bắc triều

    - Bắc Triều - Nhà Mạc (1527-1592)
    - Nam Triều - Nhà Lê Trung Hưng (1533-1788)

10- Trịnh - Nguyễn phân tranh

    - Chúa Trịnh (1570-1787)
    - Chúa Nguyễn (1613-1777)

11- Phong kiến tái thống nhất (1778-1945)

    - Nhà Tây Sơn (1778-1802)
    - Nhà Nguyễn (1802-1945)

Vậy thì có truớc mới có sau, thời gian cai quản dài ngắn tùy triều đại mà thứ tự cai quản các năm lần luợt như sau:

1- Năm Tý Kinh Vương hành khiển, Lạc Vương hành binh chi thần. Hùng tào phán quan.
2- Năm Sửu  Thục Vương hành khiển, Triệu Vương hành binh chi thần. Thục tào phán quan.
3- Năm Dần Trưng Vương hành khiển, Trắc Vương hành binh chi thần, Nhị tào phán quan.
4- Năm Mão Lý Vuơng hành khiển, Triệu Vương hành binh chi thần. Lý tào phán quan.
5- Năm Thìn Mai Vuơng hành khiển, Phùng Vương hành binh chi thần. Mai tào phán quan.
6- Năm Tỵ Khúc Vuơng hành khiển, Duơng Vương hành binh chi thần. Khúc tào phán quan.
7- Năm Ngọ Ngô Vuơng hành khiển, Ngô Vương hành binh chi thần, Ngô tào phán quan.
8- Năm Mùi Đinh Vuơng hành khiển, Lê Vương hành binh chi thần, Đinh tào phán quan.
9- Năm Thân Lý Vuơng hành khiển, Lý Vuơng hành binh chi thần, Lý tào phán quan.
10- Năm Dậu Trần Vuơng hành khiển, Hồ Vương hành binh chi thần, Trần tào phán quan.
11- Năm Tuất Lê Vương hành khiển, Mạc Vương hành binh chi thần, Lê tào phán quan.
12- Năm Hợi Nguyễn Vuơng hành khiển, Trịnh Vương hành binh chi thần, Nguyễn tào phán quan.


MÂM LỄ:
1- gà trống 1 con; 2- xôi đỏ 1 đĩa; 3- ngũ quả , vàng tiền, mã mũ, 4- rượu 3 chén; 5- nước 3 chén;  thắp 7 nén nhang; chủ gia đình trực tiếp làm lễ, trong trường hợp chủ vắng nhà thì người lớn nhất trong nhà phải làm lễ.

BÀI KHẤN NGOÀI TRỜI LÚC GIAO THỪA

-Con lạy chín phương Trời, mười phương đất, chư Phật mười phương, muời phuơng chư Phật.
-Con lạy Đức Phật Trời
-Con lạy chư vị tam thiên.
-Con lạy Hoàng thiên hậu thổ, chư vị tôn thần
-Con lạy cựu niên đương cai hành khiển.
-Con lạy Trần Vuơng đương niên hành khiển, Hồ vuơng hành binh chi thần, Trần tào phán quan.
-Con lạy thổ thần thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ, bà chúa đất, các tôn thần nơi đây lai sàng chứng giám.

Giao thừa năm Bính Thân chuyển sang năm với năm Đinh Dậu tín chủ con là: Họ tên.... Sinh ngày... tháng... năm sinh năm địa chỉ tại số nhà.... Đường... Phường... Thôn... Xã.. Huyện.. Tỉnh.. Thành phố... Việt Nam.

Vào giờ phút thiêng liêng này con xin cung thỉnh tiễn nghinh cựu niên hành khiển và kính rước Trần Vương đương niên hành khiển, vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế giám sát muôn dân, trước là tiêu trừ nghiệp chướng giải hạn trừ tà, sau là ban tài ban lộc ban phúc ban thọ cho muôn dân thiên hạ.

Con xin kính mời ngài cựu niên hành khiển, kính mời Trần vuơng đương niên hành khiển kính mời thổ thần thổ địa thổ công táo quân thổ kỳ, bà chúa đất, các tôn thần nơi đây lai sàng chứng giám cho tấm lòng thành kính của con. 

Kính lạy chư ngài, tín chủ con lòng thành gọi là có chút lễ vật nhang đăng thỉnh cầu kính mời chư vị thụ hưởng và phù hộ cho gia đình chúng con năm mới được mạnh khoẻ sống thọ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, công việc luôn được thuận lợi. Cầu cho bách gia trăm họ được an vui, cầu cho đất nước được thái bình đông, tây, nam, bắc, thế giới đại đồng.

Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin Đức Phật trời, cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì. Con xin đa tạ ơn trên, nguyện tu tâm dưỡng tính làm điều tốt đẹp.
( cúng xong thì bái 3 lạy)

>>>> Khám phá: dia ly am trach để biết cánh cửa huyền bí chưa bao giờ mở hết
ĐẠI SƯ: VŨ DUY
Comments