Наша газета

Газета захисту інтересів громадян "Рівне Діалог", засновник та видавець - Рачковський Юрій Тимофійович.
Свідоцтво про реєстрацію РВ №579/132-Р від 13.02.2012 р. Тираж - 2000 примірників.
Підсторінки (1): Наш персонал
Comments