№595, 6 жовтня 2011 року

Соціалісти Рівненщини - за об’єднання лівих та лівоцентристських сил в області


Ідея об’єднання для створення потужної політичної сили лівоцентристського спрямування, започаткована Рівненською обласною організацією СПУ ще в 2008 році, нарешті була почута керівництвом Соціалістичної партії України. Рішення бюро, пленумів, конференцій щодо цього питання з конкретними пропозиціями направлялися в Політраду СПУ, та, на жаль, довгий час політичне рішення про об’єднання так і не ухвалювалося. Проте нині в Україні назріла ситуація, коли прихильники ідеї соціальної справедливості, демократичного соціалізму, члени усіх лівоцентристських партій просто зобов’язані об’єднатися для формування єдиної серйозної політичної сили, здатної протистояти владі олігархів. Якраз з цього приводу і був проведений пленум Рівненського обласного комітету СПУ, в роботі якого взяли безпосередню участь керівники обласних осередків партій-учасників об’єднання, а також заступник Голови СПУ з питань організаційно-партійної роботи Василь Сільченко. Сподіваємося, що більшість читачів нашої газети зацікавлять питання, які обговорювалися на Пленумі. Виступи учасників подаються скорочено.

Перший секретар Рівненського обкому СПУ Леонтій САМЧУК.

- Про оновлення Соціалістичної партії України та об’єднання лівих та лівоцентристських сил у нашій обласній партійній організації йшлося уже стільки часу, що в багатьох із нас вже з’явилися небезпідставні сумніви, що ці питання коли-небудь можуть бути вирішені. Тому ми дуже задоволені, що нарешті цей процес пішов. Щодо цих питань позиція обласного комітету була чіткою і незмінною, про це йшлося в наших документах - постановах бюро, пленумів та конференцій. Ці документи в основі зводилися до одного: керівництво партії потребує оновлення та омолодження, програмні та статутні положення вимагають приведення їх до сучасних умов, партія повинна стати динамічною та опозиційною до нинішньої влади, а в самій партії повинна панувати атмосфера товариськості, взаємовиручки, взаєморозуміння, відкритості та дискусії. Окрім того, на усіх рівнях повинно бути вирішене питання організації роботи преси та матеріально-технічного забезпечення роботи всіх партійних структур. Ці питання неодноразово піднімалися у нашій партійній організації, починаючи з 2007 року.

Необхідно констатувати, що питання внутріпартійного життя на сьогодні вирішені далеко не повністю. Це потрібно чітко розуміти і враховувати під час розгляду питання об’єднання лівоцентристських та лівих партій в Україні. Взагалі необхідно насамперед зрозуміти, для чого нам потрібно оновлення партії і об’єднання лівих сил? Я сказав би так: це нагальна потреба часу, суспільства, держави і, в першу чергу, простих людей. У державі повинні бути базовими соціальна справедливість і соціальна захищеність, які нині у нас взагалі відсутні. І наочним прикладом є акція, організована афганцями, чорнобильцями, іншими незахищеними верствами населення та СПУ, яка днями відбулася під стінами Верховної Ради України.

Що ж необхідно зробити, щоб соціальна справедливість і соціальна захищеність по-справжньому запрацювали в державі? Потрібно, щоб лівоцентристи потужною силою були представлені в парламенті і взяли серйозну участь у президентських виборах 2015 року. Але все це без оновлення і об’єднання просто неможливе. На мою думку, це аксіома.

Ще в 2007-2008 роках соціалісти Рівненщини виступили з ініціативою про створення блоку лівих сил в Україні. Але, на жаль, керівництво партії не захотіло навіть почути цю пропозицію, адже ми навіть досі не отримали відповіді. Серед наших партійців це обговорювалося постійно. Питання оновлення партії всебічно було розглянуто ще 18 березня 2008 року на обласній партконференції, у якій взяли участь секретарі Політради - В.Семенюк та С.Ніколаєнко. На конференції була прийнята розгорнута постанова щодо оновлення, реформування та омолодження Соціалістичної партії України. Але центр не тільки виявився глухим до наших пропозицій, до того ж ми ще й на собі відчули «лагідну» його руку. Попри це ми постійно піднімали на рівні Києва та керівництва обласних осередків це питання. Тому на засіданні Політради в жовтні 2009 року питання об’єднання лівих і лівоцентристських сил було винесено на розгляд. Після гострих дискусій практично це могло бути вирішеним. Але тоді Олександр Мороз спересердя залишив Політраду, і, звісно, без Голови партії голосування не відбулося. Я думаю, що ви прекрасно пам’ятаєте селекторну нараду, яка відбулася після цього пленуму, яку О.Мороз також залишив, не довівши її до завершення. Він просто не захотів слухати партійців із місць. І на цьому процес зупинився. Проте на ХVІІ з’їзді СПУ 31 липня 2011 року все ж таки було ухвалене рішення про необхідність об’єднання лівоцентристських сил в Україні. Після закінчення з’їзду, уже на Політраді, після гострих дискусій, було ухвалене рішення про вступ партії до переговорного процесу стосовно об’єднання лівих і лівоцентристських сил в Україні. Тобто час своє зробив.

На виконання цього рішення Головою партії була створена робоча група, яка згодом була затверджена на Політраді. До її складу ввійшли перший заступник голови партії Валентина Семенюк-Самсоненко, заступник голови СПУ Василь Сільченко та член Політради Михайло Дімонт. Вони й ведуть перемовини від СПУ з іншими партіями: «Справедливість» (Станіслав Ніколаєнко), «Народна влада» (Йосип Вінський), Всеукраїнський патріотичний Союз (Сергій Ганжа), Українська селянська демократична партія (Дмитро Андрієвський), Всеукраїнська партія "Дітей війни" (Валерій Іващенко), Соціал-демократична партія України (об’єднана) (Юрій Загородній), СДПУ (Юрій Буздуган), Союз Чорнобиль України (Юрій Андреєв), партія «Удар» (Віталій Кличко). Загалом це близько десяти партій. У ході перемовин була узгоджена декларація єдності українських лівих, яку підписали: Олександр Мороз, Станіслав Ніколаєнко, Йосип Вінський, Сергій Ганжа, Дмитро Андрієвський та Валерій Іващенко. Після цього була створена Координаційна рада об’єднання лівоцентристських партій України до якої ввійшли 6 партій, а саме: СПУ, Всеукраїнська партія "Дітей війни", Всеукраїнський патріотичний Союз, «Справедливість», «Народна влада», Українська селянська демократична партія. На зібранні Координаційна рада відпрацювала базові підходи для консолідації лівоцентриських сил в Україні. 8 вересня цього року Координаційна рада прийняла рішення відповідно до пункту 5 базових принципів об’єднання лівих, що базовою партією для об’єднання лівоцентристських сил є Соціалістична партія України. Ці документи, на час нашого зібрання, були підписані керівниками всіх шести партій. (Можливо, зараз цей документ підписали вже більше партій. – ред.).

Відповідно до цих документів були відпрацьовані пропозиції щодо організаційно-юридичних процедур, які забезпечать об’єднання лівоцентристських партій. Їх підписали 13 вересня цього року. З цього приводу були подані пропозиції «Народною владою», юридичною службою Політвиконкому СПУ і партією «Справедливість». 17 вересня в Києві у розширеному засіданні Координаційної ради лівоцентристських партій взяли участь керівники партій Олександр Мороз, Йосип Вінський, Станіслав Ніколаєнко, Василь Сухий, Сергій Ганжа, Валерій Іващенко та керівники обласних, Кримського республіканського, Київського і Севастопольського міських комітетів СПУ. Тоді були розглянуті пропозиції щодо юридичної процедури об’єднання. А годиною раніше завершився другий з’їзд політичної партії «Всеукраїнська партія «Дітей війни». На з’їзді ухвалене рішення припинити діяльність політичної партії «Всеукраїнська партія «Дітей війни»» шляхом ліквідації (саморозпуску) з 17 вересня 2011 року з метою входження членів партії, в індивідуальному порядку, до Соціалістичної партії України, як базової політичної партії лівоцентристського спрямування.

Що на рівні області зроблено за цей період? Уже проведено 4 офіційних зустрічі, 12 вересня в області створено Координаційну раду, до якої увійшли керівники Всеукраїнської партії "Дітей війни", СПУ, партій «Справедливість» та «Народна влада». Є й ряд інших обласних осередків партій, які готові вступати в перемовини і створити потужну лівоцентристську партію.

На мою думку, влада не буде в захваті від цього об’єднання. А якщо врахувати соціологічне опитування, яке свідчить, що від 22 до 30 відсотків електорального поля сповідує соціалістичну або соціал-демократичну ідеологію, а соціальної справедливості і соціальної захищеності прагне ще більше виборців, то можна чітко усвідомити, що влада осторонь залишатися від цього процесу не буде.

Хотів би також зауважити, що перед виборами і на виборах нашу програму та засади використовують практично всі партії України, які беруть за основу соціальну справедливість, захищеність, але на ділі на другий день після виборів про це забувають.

Бюро обласного комітету партії пропонує сьогодні на пленумі визначитися з приводу наступних питань: наше ставлення до об’єднання лівоцентристських сил і в Україні, і на Рівненщині; детально обговорити базові підходи щодо створення об’єднаної партії; пропозиції щодо організаційно-юридичних процедур об’єднання; назву об’єднаної партії; підходи до формування керівних органів об’єднаної партії, бачення партійного списку від об’єднаної партії та підходи щодо об’єднання на Рівненщині.

З цього приводу хочу зауважити, що деякі секретарі обкомів СПУ були категорично проти зміни назви. Я можу висловити свою точку зору – невже в зміні питання?! Якщо створюємо нову партію, то можна до назви нашої партії і слово додати. Згадайте історію КПРС – назва партії чотири рази змінювалася. Тому, мабуть, не в цьому суть.

А щодо керівника об’єднаної партії скажу відверто: на сьогодні, доки немає політичного рішення про об’єднання, не потрібно робити це питання каменем спотикання. Буде сформована нова сила, тоді вже й з’ясуємо, але обговорити і це питання варто.

Окрім того, хотів би звернутися і до присутніх на нашому пленумі керівників обласних осередків інших партій з пропозицією висловити і свою ґрунтовну думку щодо бачення з цих питань.

Другий секретар Корецького райкому СПУ Віктор ДМИТРУК:

- Щодо назви партії, то у нас нормальна, цілком європейська назва, і змінювати її, та ще й викидати на це гроші зі своєї кишені – це просто нерозумно. Я думаю, що колеги з інших партій повинні це чудово розуміти. Об’єднуватися треба навколо певного центру, який притягує до себе. Тому насамперед, щоб справді відчути це все об’єднання, соціалісти повинні продемонструвати, показати, що вони справді є рушійною силою.

Голова обласного осередку партії «Народна влада» Євген ЗБИРИТ:

- Якщо ми об’єднаємося, і буде складено певний список, я нічого не маю проти присутності в них Олександра Мороза, Йосипа Вінського. Проте якщо ці імена в списку будуть на перших позиціях, то з цього нічого не вийде. Я пропоную обговорювати кандидатуру Віталія Кличка. Треба запропонувати йому формувати першу п’ятірку. А політикам потрібно виступати на радіо, телебаченні - розказувати, роз’яснювати все людям. Ось тоді буде прогрес. Бо справді, сьогодні люди тягнуться до лівих. Варто вирішити і те, хто представлятиме у цьому списку Рівненську область. Я пропоную, аби від лівих сил Рівненщини у першій двадцятці була, як мінімум, одна людина. Ми підберемо кандидата, якого знають і підтримують в області.

Перший секретар Радивилівської райкому СПУ Йосип ГОЛОЮХ:

- Чому ми неодноразово програвали вибори, починаючи з 2007 року? А справа в тому, що в нас не було нормальної координаційної ради. Це моя особиста точка зору. Згадайте роки, коли цими питаннями займався Вінський. Тоді був порядок, ми мали всі необхідні документи. А на останніх виборах нам потрібно було звертатися по деякі необхідні документи до інших партій, адже в нас їх просто не було. Тому моя пропозиція така: після об’єднання обов’язково створити координаційну раду для підготовки та проведення виборів.

Голова фракції СПУ в Млинівській райраді Олег ЛЕВЧУК:

- Щодо об’єднання всіх лівих сил, то до нього можуть приєднатися й інші партії. Проте треба досить обережно і вибірково підходити до цього. Адже можемо нажити великих проблем. Що ж до створення координаційної ради об’єднаних партій, то, вважаю, що в нашій партії стався розкол, коли Мороз в особі Ніколаєнка побачив великого конкурента у якості лідера партії. Я вважаю, що така людина, як Станіслав Ніколаєнко, повинна була очолити об’єднану партію.

Перший секретар Рівненського міськкому СПУ Юрій БАРАШИВЕЦЬ:

- Коли ми розпочинаємо обговорювати об’єднання, то одразу виникає питання, а хто ж його очолить. І як тільки йдеться про Олександра Мороза, люди одразу висловлюють нерозуміння. Очевиднго, треба заявити Олександру Олександровичу, що він не претендує на роль керівника цього об’єднання. Якщо така заява буде, і буде йтися про іншу кандидатуру, то конкретно ми про це зараз говорити не будемо. Тоді люди зрозуміють, що це справжнє об’єднання.

Голова обласної контрольної комісії і член Центральної контрольної комісії СПУ Леонід ЧУДОВСЬКИЙ:

- Я - за об’єднання, але переконаний, що треба дотримуватися норм Статуту і Програми нашої партії, а також партійної демократії. Якщо ви пропонуєте об’єднання, отже, воно повинно проходити без порушення статутних норм усіх партій. І я на сто відсотків підтримую тих людей, які говорять, що такі фігури, як Олександр Мороз, Станіслав Ніколаєнко, Йосип Вінський не повинні бути в першій п’ятірці партійних списків. Я погоджуюся з тим, що вже настала пора об’єднатися лівим силам, тому що далі так існувати країна не може.

Член Рівненського міськкому СПУ Анатолій КУКОВСЬКИЙ:

- Ніякого об’єднання не вийде. Адже той же Кличко не змінить назву своєї партії «Удар» на Соціалістичну партію. Бажаємо ми цього, чи ні, він і без нас буде рухатися вперед. Я вважаю, позиція тут повинна бути такою: партія повинна сама реформуватися зсередини, треба відсторонити Олександра Мороза і подібних йому олігархів із партії. І тоді народ повірить цій партії і піде за нею. Ніякого об’єднання не буде, поки Олександр Мороз і подібні до нього люди стоять біля керма партії. Ви знаєте мою точку зору – це олігарх, багата людина. І подібним ставлення до простих людей буде доти, доки партією керує Мороз.

Член бюро Рівненського обласного комітету СПУ Віктор ОВЕРЧЕНКО:

- Об’єднання - це дуже тяжка процедура. Про це говорилося вже роками, але комусь це було невигідно. Вважаю, це об’єднання складно буде зароджуватися…

Перший секретар Костопільського райкому СПУ Іван МІЩЕНЯ:

- На мою думку, нинішні наші славні київські вожді нас заведуть знову туди, куди вже заводили раніше. Уже Олександр Олександрович одне об’єднання зробив, що й сьогодні «видихуємо», і будемо робити це ще довго…

У партійних списках не повинно бути ні Ніколаєнка, ні Мороза, ні Вінського, тобто нікого подібного до них. Там повинні бути освічені молоді люди. А агітаторами, щоб ішли якраз Мороз, Вінський, Ніколаєнко… Ось тоді буде толк.

А нам після об’єднання потрібно буде зробити так. В одному окрузі від соціалістів іде, наприклад, певний кандидат, ми його підтримуємо всі, в іншому окрузі йде представник іншої партії з об’єднання, і ми теж його всі підтримуємо. Ось тоді ми переможемо, тоді в нас справа буде зроблена. А інакше, це шлях в нікуди…

Секретар Рівненського обкому СПУ Ігор ПШЕЮК:

- Наша обласна партійна організація сьогодні у київських керівників перебуває в опалі. Але ми завжди послідовно виступали за об’єднання. І коли цей етап проходить уже дві третини свого шляху, ми починаємо виступати і говорити, що вже ніякого об’єднання не треба. А чому ви вважаєте, що не треба? Я, наприклад, дотримуюся іншої думки – повинна взяти гору справедливість, і Ніколаєнко повинен все-таки повернутися в партію. Адже, на мою думку, його вигнали з партії незаконно.

Стосовно Вінського, то я вважаю, що він вчинив теж емоційно, коли пішов з нашої партії, після того, як Мороз, не порадившись із нами, вирішив піти з «регіонами»,. Я вже не кажу про те, що він тоді не порадився з депутатським корпусом. Тоді Вінський ухвалив таке рішення на емоціях. Але в тому й полягає далекоглядність політика, що він повинен передбачати певні нюанси наперед.

А стосовно списків, то я вже пропонував поставити всіх лідерів на «мажоритарку», і нехай там борються і проходять в депутати. Ставити питання про лідера, я думаю, зараз несвоєчасно. Спочатку об’єднаємося, а тоді таємним голосуванням оберемо голову. Адже «Партія регіонів» не спить, і що більше буде маленьких партій, то гірше нам буде. Тому я вас прошу, давайте не будемо казати, що це об’єднання нам нічого не дасть. Воно поверне нам тих людей, які колись з певних причин залишили нашу партію, окрім того, приєднає до нас ще й інші маленькі партії.

Другий секретар Рівненського обкому СПУ Павло ТРУШ:

- Ми в цьому залі з приводу об’єднання вже не раз збиралися. Говорили про об’єднання, говорили про оновлення, приймали відповідні рішення. Сьогодні склалася непроста ситуація. І якщо ми сьогодні зупинимося і не будемо нічого робити, то ціна нам із вами, і майбутньому наших дітей і внуків – повний провал на виборах до Верховної Ради України 2012 року.

Об’єднання – це справа нелегка, але воно повинно відбуватися на добровільній, товариській, демократичній основі. І тому сьогодні обговорювати майбутню назву партії, майбутніх керівників, я вважаю, не доцільним. Є координаційна рада, яка на сьогодні вже прийняла рішення про об’єднання на базі Соцпартії. Ухвалить координаційна рада рішення, буде вироблена одностайна думка – ось тоді, будь ласка. Я думаю, що ми її сприймемо. Але назва перш за все повинна бути такою, щоб сприйнялася народом, щоб він повірив нам, а суспільство отримало сигнал, про те що, люди, які відстоюють соціальну справедливість, об’єднуються, щоб врешті добитися справедливого розподілу народного надбання та мати гідний соціальний захист. Тільки тоді ми матимемо успіх, фракцію у Верховній Раді і матимемо змогу позитивно вирішувати всі необхідні питання щодо життя людей і розвитку нашої держави. Тому я вас усіх закликаю – робіть усе для того, щоб це об’єднання таки відбулося.

Голова обласного осередку партії «Справедливість» Віталій МОРОЗ:

- На мою думку, об’єднання все ж таки відбудеться, і не надто важливо, хто його очолить – Мороз чи Ніколаєнко, чи хтось інший. Але мене цікавить інше питання – фінансування. Яким воно буде? Не те фінансування в Києві, яке вони собі забезпечать, а фінансування в областях.

Заступник Голови СПУ з питань організаційно-партійної роботи Василь СІЛЬЧЕНКО:

- Головне те, що нарешті вдалося посадити за стіл переговорів лідерів політичних партій лівого спрямування для того, щоб об’єднати зусилля. На жаль, процес перемовин свідчить про те, що деякі партії до того, поки Мороз не прийшов, висловлювали свою готовність до об’єднання. Я маю на увазі обидві СДПУ. То сьогодні вони відійшли. Сьогодні йдуть перемовини з партією «Удар» Віталія Кличка. Я думаю, що на наші структуризовані організації він із задоволенням буде спиратися, розуміючи те, що найбільш послідовні, переконані люди, є саме у нашій політичній силі. І це визнають наші товариші, які прийшли й сіли за стіл перемовин, визнаючи, що Соціалістична партія є базовою для об’єднання. Це справді ключовий момент.

Буде назва «Соціалістична партія України», чи буде змінена назва – це не так важливо. Хоча, можливо, й важливо з точки зору подолання суспільної інерції мислення. Тому, можливо, треба було б і тут подумати. Але це питання вирішуватиме з’їзд, а ми можемо лише внести свої пропозиції. Тут висловлювалася також думка про те, хто очолюватиме об’єднану партію. Я вважаю, що ті лідери, які є, не мають права цю партію очолювати, і не тому, що вони вичерпали себе. А тому, що суспільство очікує на чолі лівих об’єднаних сил побачити нові імена та обличчя.

Перший секретар Рівненського обкому СПУ Леонтій САМЧУК:

- У нас є програма Соціалістичної партії України. Як її ми можемо виконати? Будучи позапарламентською партією, ми можемо це здійснити? Це ж утопія! Можна виконати «засади», не будучи при владі? І це утопія! Ми на наступних виборах наберемо – 5-10%? Утопія!

Пройдуть «Справедливість», «Народна влада» (нехай, звичайно, пройдуть) п’ятивідсотковий бар’єр? Не пройдуть! То про що ж ми тут з вами говоримо? Щоб виконати програму партії хоча б частково щодо соціально-економічного захисту потрібно стати парламентською партією. І це напевно всім зрозуміло. А цього можна досягти, зробивши переворот свідомості нашого суспільства, наших людей, нашого електорату, наших виборців. Яким чином? Дати клич, дати поштовх, дати сигнал, що нарешті в Україні об’єднуються ліві та лівоцентристські сили. Це ж зрозуміло.

Щодо назви партії. Я ставлю це питання перед вами і перед собою. А Кличко прийде в Соціалістичну партію України, в партію з такою назвою? Я сумніваюся. Отже, хоча б одне слово в назві Соціалістичної партії треба міняти. Наприклад, «Соціалістична партія – Удар України». Ми над цим не будемо ламати голову, є науковці, вони цим питанням займуться.

Я абсолютно з усіма згідний. У першій п’ятірці ні в якому разі не повинно бути «старих» фігур. У двадцятці, можливо, хай будуть. А взагалі, я підтримую в цьому питанні Ігоря Пшеюка – всі лідери йдуть на «мажоритарку».

Голова обласної Рівненської організації Української Спілки ветеранів Афганістану Микола РАЖИК:

- Я, як соціаліст за переконаннями, цілком підтримую об’єднання, це потрібно робити. Я з великою повагою ставлюся до Мороза, але й поважаю тих людей, з якими ми об’єднуємося. Хочу також підтримати тих, хто говорив про те, що Мороз уже втратив свій авторитет в Україні, тому потрібно давати дорогу молодим, перспективним соціалістам. Саме за ними - майбутнє.

Юрій РАЧКОВСЬКИЙ

Пропонуємо вашій увазі постанови другого пленуму Рівненського обласного комітету Соціалістичної партії України від 22 вересня 2011 року по перших трьох питаннях: «Про позицію Рівненського обласного комітету по об’єднанню лівоцентристських сил в Україні та пропозиції щодо шляхів і організаційно-юридичних процедур їх об’єднання», «Про Концепцію програмних дій СПУ», «Про підтримку заяви Правління Рівненської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану, щодо намірів погіршення соціального захисту ветеранів війни та інших малозахищених категорій громадян Рівненської області».ПОСТАНОВА

«Про позицію Рівненського обласного комітету по об’єднанню лівоцентристських сил в Україні та пропозиції щодо шляхів і організаційно-юридичних процедур їх об’єднання»

1. Підтримати декларацію єдності українських лівих підписану лідерами партій: Соціалістичної партії України, «Справедливість», «Народна влада», «Всеукраїнський патріотичний союз», «Всеукраїнська партія «Діти війни» та «Українська селянська демократична партія» (УСДП);

2. Схвалити базові підходи для консолідації лівоцентристських та лівих сил України з такими зауваженнями та пропозиціями:

- створення тіньового уряду після успішного завершення виборчої кампанії та утворення фракції у Верховній Раді;

- виборчий список об’єднаної партії (особливо перша п’ятірка) повинен бути сформований із нових облич;

- керівники партій, що ввійшли в об’єднану партію, та народні депутати минулих скликань на виборах до Верховної Ради України у 2012 році балотуються в народні депутати по мажоритарних округах;

- склад керівництва об’єднаної партії визначити на з’їзді на альтернативній основі таємним голосуванням;

- вирішення питання спільного фінансування практичних дій для захисту прав і свобод, законних інтересів громадян та участі у виборах до Верховної Ради України в 2012 році;

- кадрові пропозиції на місцях до прийняття політичного рішення про створення об’єднаної партії не обговорювати.

3. Враховуючи, що Координаційною Радою українських лівих прийнято рішення про об’єднання на базі СПУ, запропонувати наступну процедуру створення об’єднаної партії:

3.1 На з’їзді СПУ вносяться зміни в Статут щодо забезпечення організаційно-юридичної процедури об’єднання в тому числі надання права про прийом у партію рішеннями конференцій, пленумів, бюро регіональних партійних організацій СПУ членів лівоцентристських та лівих партій, які прийняли рішення про об’єднання із збереженням партійного стажу з наступним обміном партійних білетів;

3.2 На з’їздах партій учасників процесу (окрім СПУ, оскільки повноваження делегатів ХVІІ з’їзду партії продовжені на весь звітний період) обираються делегати на об’єднавчий з’їзд по квоті, визначеній Координаційною Радою українських лівих та приймаються рішення про розпуск;

3.3 З’їзд обирає керівництво об’єднаної партії на альтернативній основі таємним голосуванням та дообирає членів Політради згідно до квоти, визначеної Координаційною радою українських лівих.

3.4 Члени партій, учасники об’єднання, які дали згоду, приймаються в члени об’єднаної партії списком на бюро, пленумах, конференціях регіональних партійних організацій. Керівники регіональних організацій, учасники об’єднання, кооптуються в склад керівних органів місцевих організацій.ПОСТАНОВА

«Про Концепцію програмних дій СПУ»

1. Схвалити Концепцію програмних дій СПУ (позиція соціалістів щодо реформ в Україні), як матеріал для практичного використання в повсякденній роботі обкому, райкомів, міськкомів партії, агітаторів та активістів.

2. Районним та міським комітетам партії організувати широке обговорення проекту в партійних організаціях. Свої пропозиції щодо змісту документу направити в ОК СПУ до 1 жовтня 2011 цього року.

3. Обкому партії узагальнити всі пропозиції і направити в Політвиконком СПУ.

ПОСТАНОВА

«Про підтримку заяви Правління Рівненської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану щодо намірів погіршення соціального захисту ветеранів війни та інших малозахищених категорій громадян Рівненської області»

1. Висловити занепокоєння з приводу дій народних депутатів, уряду Азарова М.Я. у зв’язку з внесенням на розгляд та прийняттям у першому читанні антисоціального законопроекту № 9127, який суперечить Конституції України і суттєво звужує права «Дітей війни», «Постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС», «Ветеранів війни», «Жертв нацистських переслідувань», «Ветеранів праці» та інших соціально незахищених верств населення;

2. Підтримати заяву Правління Рівненської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану, яка категорично виступає проти прийняття законопроекту №9127 та вимагає, щоб Держава та Президент України стали дійсно гарантами Конституції України в питаннях виконання чинних законів щодо соціального захисту громадян України, та просити голову Рівненської обласної ради Юрія Кічатого внести на розгляд чергової сесії питання про збереження соціальних гарантій вказаних верств населення.Окрім поданих вище постанов було прийнято ще дві постанови другого Пленуму Рівненського обласного комітету Соціалістичної партії України: «Про кандидата в члени Політради СПУ від Рівненської обласної організації СПУ» та «Про передплату газети «Рівненський діалог».

Резонанс

Обговорення концепції триває


Опублікована в пресі Концепція програмних дій СПУ для соціалістів Млинівщини стала предметом щоденних дискусій, адже вона дає реальну оцінку стану суспільства та діям влади протягом 20 років незалежності, які ведуть до поглиблення проблем і системної кризи суспільства, окреслює пріоритети розвитку держави, спрямовані на об’єднання людей довкола високої мети, оздоровлення морального клімату та зміни якості життя громадян України.

На розширеному засіданні бюро районного комітету партії з розумінням відповідальності партії і кожного з нас за ефективну і соціально справедливу модель розвитку суспільства, партійці одностайно підтримали цей програмний документ і висловлювали стурбованість про прийняття необгрунтованих, а часто злочинних рішень починаючи з Указів Президента Кучми про реформування аграрного сектора економікіи, порушення диспаритету цін на засоби виробництва і сільськогосподарську продукцію, кадрове забезпечення реформованих агроформувань.

Турбує нас і підбір керівних кадрів обласних та районних структур, розширення адмінапарату при скороченні безпосередніх виконавців у галузі медицини, агропромислового виробництва.

Викликають обурення маніпуляції Верховної ради та Кабінету Міністрів щодо відміни соціальних пільг, доплат „Дітям війни”, чорнобильцям та іншим категоріям скривджених співвітчизників.

На засіданні бюро прозвучав заклик до всіх пенсіонерів-соціалістів, які отримують високі пенсії, необгрунтовані пільги, з 1 жовтня відмовитись від сум, які перевищують встановлені Законом обмеження.

Для закріплення молодих спеціалістів, вчителів пропонується зменшити відрахування із їхніх зарплат до 10% на протязі трьох років.

Розробити загальнодержавну комплексну Програму „Сільська школа” та законодавчо забезпечити її виконання шляхом:

- створення освітніх округів європейського зразка;

- реалізації Програми „Спортивний майданчик” або „Спортзал” в кожному навчальному закладі.

Ініціатором прийняття рішень соціального спрямування районною радою постійно виступає фракція соціалістів, яка нараховує 6 депутатів.

Бюро районного комітету, первинні партійні організації постійно шукають шляхи співпраці з ветеранськими, громадськими організаціями, намагаються делегувати своїх партійців у їхні керівні органи.

Хотілося б також, щоб наш друкований партійний орган своєчасно і оперативно висвітлював на своїх сторінках реалії нашого сьогодення та вклад соціалістів Млинівщини в реалізацію цього Програмного документа Соціалістичної партії України.

М.А.ЯКОВЕЦЬ, перший секретар Млинівського райкому СПУ

Comments