Ulasan Surah 111‎ > ‎

Khatam Terjemahan

                                         [Previous] [Next] [Home]

[12] YUSUF, dari ayat 61~70;

61. Mereka berkata; “nanti kami bersungguh-sungguh minta dia kepada bapanya dan sesungguhnya kami akan kerjakan”.

62. Dan ia berkata kepada bujang-bujang nya; “masuk kan lah pembayaran mereka itu didalam barang-barang mereka, supaya mereka tahu dia, apabila mereka sampai kepada ahli mereka, mudah-mudahan mereka kembali lagi”.

63. Maka tetakala mereka  kembali kepada bapa mereka, mereka berkata; “hai bapa kami ! dilarang sukatan buat kita, lantaran itu kirimlah bersama kami saudara kami, nanti kami boleh dapat sukatan  dan sesungguhnya kami akan jaga dia”.

64. Ia berkata; “bukankah aku tidak boleh percaya kepada kamu tentang dia, melainkan sebagaimana aku telah percaya kepada kamu tentang saudaranya yang dahulu itu, tetapi Allah sebaik-baik penjaga dan ialah sekasih-kasih panyayang ?”

65. Dan tetakala mereka buka barang-barang mereka, mereka dapati pembayaran mereka dikembalikan kepada mereka, mereka berkata; “hai bapa kami ! apakah yang kita mahukan lagi? ini bayaran kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan bawa kan makanan bagi ahli kami dan kami akan pelihara saudara kami dan kami akan minta ditambah satu unta, yang demikian itu sukatan yang mudah”.

66. Ia berkata; “aku tidak akan kirimkan dia bersama kamu, sehingga kamu beri kepada ku satu perjanjian atas nama Allah, bahawa kamu akan bawa kembali dia, melainkan kalau kamu dikepung”.  Maka tetakala mereka berikan kepada nya  perjanjian mereka, ia berkata; “Allah lah sebagai saksi atas apa yang kita kenakan”.

67. Dan ia berkata; “hai anak-anak ku ! janganlah kamu masuk dari satu pintu, dan masuklah dari beberapa pintu, tetapi aku tidak boleh melepaskan diri kamu sesuatu takdir dari Allah, kerana tidak ada hukum, melainkan kepunyaan Allah, kepadanya lah aku berserah diri dan kepada nya lah hendaknya orang-orang mukmin berserah diri”.

68. Dan tetakala mereka masuk sebagaimana yang bapa mereka perintahkan mereka, tidaklah boleh ia melepaskan diri mereka sesuatu dari takdir Allah, melainkan satu kemahuan pada diri Yaakub yang ia sempurnakan  dan sesungguhnya ia mempunyai  ilmu, kerana kami telah ajarkan nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

69. Dan tetakala mereka masuk kepada Yusop, ia peluk saudaranya,  sambil berkata; “sesungguhnya aku ini saudara mu, lantaran itu, janganlah engkau berdukacita atas apa yang mereka telah kerjakan”.

70. Maka setelah ia sudah sediakan bagi mereka bekalan mereka, ia taruh piala itu dalam kenderaan nya, kemudian meyeru seorang penyeru; “hai kafilah ! sesungguhnya kamu itu pencuri”.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/380026292040091/doc/453323794710340

Following Twitter,
[] https://twitter.com/KaumMadyan/status/689804152860372994.
Comments