Ulasan Surah 58

                                                                                [Surah 57] [Surah 59]

Ulasan Surah AL MUJAADILAH (wanita yang mengajukan gugatan).

Surah Al Mujaadilah terdiri atas 22 ayat, termasuk golongan surah Madaniyyah, diturunkan sesudah surah Al Munaafiquun.

Surah ini dinamai “Al Mujaadilah” (wanita yang mengejukan gugatan) kerana pada awal surah ini disebutkan bantahan seorang perempuan, menurut riwayat bernama Khaulah binti Tsa’labah terhadap sikap suaminya yang telah menzhiharnya.  Hal ini diadukan kepada Rasullah s.a.w. dan dia menuntut supaya beliau memberikan putusan yang adil dalam persoalan itu.

Dinamai juga “Al Mujaadalah” yang bererti “pembantahan”.


SUMBER:
Khatam terjemahan ayat-ayat Al-Mujaadilah (1-22)
,       
[BS] http://dailogknajid.blogspot.com/2013/05/58.html
Comments