TRANG CHỦ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LỘC PHÁT 
BỘ MÔN ĐỊA LÍ
1050 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa Lý 12 Theo Chủ Đề
208 Trang
Từ năm học 2008 - 2009, chương trình và sách giáo khoa Địa lí 12 (ban chuẩn và ban nâng cao) được đưa vào đại trà ở bậc phổ thông trung học với hệ thống kiến thức cơ bản về Địa lí Việt Nam mà hộc sinh phải nắm vững trước khi rời ghế nhà trường để bước vào đời, hoặc tiếp tục hộc lên cao đẳng, đại học.
Để giúp học sinh có thể học tốt Địa lí 12, cuốn sách 1050 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Địa Lý 12 Theo Chủ Đề đã được biên soạn dành cho cả ban cơ bản và ban nâng cao.
Nội dung cuốn sách tập trung vào 3 phần chính. Đó là, kiến thức cơ bản Địa lí 12, hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề và một số đề kiểm tra trắc nghiệm Địa lí 12.

YouTube VideoWEBSITE HỌC TẬP