Trang chủ

Chào mừng đến với website thử nghiệm

HƯỚNG DẪN TRẮC NGHIỆM TRÊN EDMODO.COM, NĂM HỌC 2018 -2019

Truy cập địa chỉ https://www.edmodo.com 


Khai báo đầy đủ họ và tên -có dấu Tiếng Việt (Không khai báo chính xác sẽ bị mời ra khỏi lớp, trong lớp nếu trùng họ và tên khai thêm số báo danh trong mục này);  mã lớp; tên sử dụng; email; mật khẩu (phần này khai báo 1 lần).


Lần sau đăng nhập chỉ cần vào địa chỉ https://www.edmodo.com chọn login


Khai báo đăng nhập


Chọn bài cần kiểm tra


Làm bài và chọn Submit Quiz để nộp bài.


Xác nhận nộp bài


Xem lại điểm số từng bài chọn về trang chủ để xem điểm từng bài


CÁCH SỬA TÊN CHO CHÍNH XÁC VỚI BẢNG ĐIỂM

Tại trang chủ chọn cài đặt trong tượng tài khoản cá nhân


Khai báo lại tên ... ; nhập lại mật khẩu để xác nhận; sau đó lưu lại những thay đổi.


Chúc các bạn làm bài đạt điểm cao !
TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ ONLINETrắc nghiệm Địa lí 11 online, NĂM HỌC 2017 -2018.
Trang con (2): Hỏi và đáp Thông báo
Comments