ABC de la Val d'Aran 2009

Aquest document es un compendi de informació pública sobre la Val d'Aran amb dades socio-económiques recopilades i actualitzades a dessembre del 2008.

Perfil d'en Manel Rocher Gonzalez, autor.
- 1979 Fundador Refugi Rosta Salardu
- 1986 Fundador Delicatesen Bar Salardu
- 1999 --- actualitat.  Regidor Ajuntament Naut Aran
(cap de la oposició al govern municipal)
- 2003-2007 Mgfc. Conselher Generau d'Aran
2008 ... Delegat a la Val d'Aran d
e l'IDAPA.
 Institut de Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran