Internationale contacten

Sinds de RCDP website is opgericht heeft internet een grote vlucht genomen. Hierdoor is het inmiddels heel eenvoudig geworden om contacten te leggen over de hele wereld. Dit geldt ook voor ouders van kinderen met RCDP. Inmiddels is er contact via email en/of facebook tussen gezinnen uit onder andere de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, Turkije, Nieuw Zeeland, Puerto Rico, Argentinië en Canada. Dit heeft ertoe geleid dat veel informatie ook internationaal uitgewisseld wordt en dat naar Nederlands voorbeeld in diverse landen initiatieven opgestart zijn. Zo is er in de verenigde staten inmiddels ook een website gekomen (www.rhizokids.com) en is een Foundation opgericht die, net als de Stichting Ondersteuning Rhizokids, fondsen werft ter financiering van behandeling en onderzoek naar RCDP. Ook in Engeland bestaat er een website (www.rhizokids.org.uk) en een Foundation met een zelfde doelstelling. Ook is er een Duitse website opgericht (www.rhizokids.de). 

Weblogs

Internet biedt ook de mogelijkheid tot het bijhouden van een weblog. Een aantal ouders houdt een weblog bij op Caringbridge. Hieronder staan de links aangegeven van diverse kinderen.

Vertalingen

Vertalingen om mee op reis te nemen:
Ċ
Webmaster RCDP,
18 feb. 2012 04:28
Ċ
Webmaster RCDP,
18 feb. 2012 04:30
Ċ
Webmaster RCDP,
18 feb. 2012 04:30