HISTORIA‎ > ‎

ORGANITZACIO POLITICA

A la colla tenim uns estatuts que tot membre ha de complir. Per veure'ls clica aquí. A més d'això, has de saber que els diables de Cerdanyola som democràtics, és a dir, qualsevol modificació que hi hagi en qualsevol dels àmbits que tinguin a veure directament amb la Colla de Fures i Joves Diables de Cerdanyola serà sotmès a votació. Tanmateix, qualsevol membre de la colla pot ocupar el lloc que desitgi dins de la junta directiva sempre que sigui escollit per un major nombre de diables. Hi ha diferents llocs a ocupar a l'assamblea general:
 
 
    President:             Representa als diables de Cerdanyola vers a altres colles, institucions governamentals, etc.

    Cap de colla:         Organitza les sortides.

    Tresorer:               Administra i gestiona els diners que rep i dels que disposa la colla.

    Secretari:              Transcriu tot el que és acordat a la reunió a uns documents d'acta.

    Fures i Diables:     La resta de membres de la colla amb dret a participar a les reunions i a decidir sobre el futur d'ella.