Ostatnia aktywność w witrynie

31 lip 2017, 23:24 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola edytował AKTUALNOŚCI
28 lip 2017, 00:34 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola edytował AKTUALNOŚCI
17 lip 2017, 02:28 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola edytował AKTUALNOŚCI
14 lip 2017, 02:15 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola edytował AKTUALNOŚCI
10 lip 2017, 01:02 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola edytował PLAN PRACY
6 lip 2017, 05:24 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola usunął załącznik SimpleAdditionalInfo17414.pdf z SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:24 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola usunął załącznik ReportEssentialSimple20131647.pdf z SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:24 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola usunął załącznik IncomeStatement17436.pdf z SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:24 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola usunął załącznik BalanceReducedSheet17420.pdf z SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:24 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola usunął załącznik spraw. SOF-! za 2012r..pdf z SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:23 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola usunął załącznik 4 Informacja dodatkowa.pdf z SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:23 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola usunął załącznik 3 Rachunek Wyników.pdf z SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:23 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola usunął załącznik 2 Bilans Uproszczony.pdf z SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:23 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola usunął załącznik 1Sprawozdanie Merytoryczne.pdf z SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:22 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola dodał załącznik sprawozd_merytoe_OPP 2016.doc.pdf do SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:21 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola usunął załącznik Uchwała Zarządu dot. Sprawozdawczości za 2010.pdf z SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:21 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola usunął załącznik Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2010.pdf z SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:21 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola usunął załącznik Sprawozdanie finansowe za 2010.pdf z SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:21 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola usunął załącznik Rachunek zysków i strat za 2010.pdf z SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:21 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola usunął załącznik Lista obecnośći członków zarządu z 17.06.2011.pdf z SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:21 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola usunął załącznik Informacja dodatkowa do bilansu za 2010.pdf z SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:20 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola dodał załącznik wprow do spr finans za 2016.pdf do SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:20 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola dodał załącznik Rachunek Zysków i Strat za2016.pdf do SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:20 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola dodał załącznik informacja dodatkowa - bilans za 2016 r.docx.pdf do SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6 lip 2017, 05:20 Użytkownik diabetyk Zduńska Wola dodał załącznik Bilans za 2016.pdf do SPRAWOZDANIA FINANSOWE

starsze | nowsze