Koło PSD Dom Pomocy Społecznej


WYBORY 2015

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła w Domu Pomocy Społecznej Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  w dniu 13 kwietnia 2015 roku wybrało w głosowaniu jawnym Zarząd

Po ukonstytuowaniu się skład Zarządu jest następujący:

Prezes           - Rawicka Małgorzata

Wiceprezes  - Karolczak Barbara

Sekretarz      - Gawrońska Stanisława

Skarbnik       - Szymańska Jolanta

Członek         - Florian Józef


Comments