ZARZĄD STOWARZYSZENIA


Idea Fair Play


Logo

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

Oddział Miejsko Powiatowy

w Zduńskiej Woli

adres:           98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29

                    www.diabetykzw.pl        https://www.facebook.com/diabetykzw/               

e-mail:          diabetykzdwola@gmail.com;  diabetykzd@wp.pl  

tel.:              731 346 003

BIURO CZYNNE: WE WTORKI I CZWARTKI OD 09:00 do 12:00

INTERESANTÓW ZAPRASZAMY W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK OD 10:00 do 12:00

=========================================================================================

Konto: PEKAO SA    17 1240 3305 1111 0010 3748 3602

NIP: 725-13-51-321              REGON: 471373041

KRS    0000159203

=========================================================================================

Zobacz nasze Wydarzenia - obejrzyj zdjęcia i polub nas na Facebooku:
kliknij tu: 

WYDARZENIA          https://www.facebook.com/diabetykzw/?ref=aymt_homepage_panel           ALBUMY FOTO

===============================================================================


ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Miejsko Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli wybrało i powołało Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Uchwałą Nr  7 / 2019 z dnia 10.04.2019 roku

 

Prezes           - Henryk Domagała

Wiceprezes  - Eugeniusz Policiński

Sekretarz      Zbigniew Bednarek

Skarbnik       - Irena Smolnik

Członek         - Irena Lipińska

Członek         Teresa Skweres

Członek          Wiktoria Gabrych

Członek          Wojciech Zgliński

Członek          - Anna Andrzejewska

Członek          - .............................................

Honorowy Członek Zarządu - Sławomir Brodzki


  KOMISJA REWIZYJNA

   Przewodniczący –  Paweł Krasiński

   Z-ca Przew.           – Marianna Ciupa

   Członek                  – Roman Rek


                                                                                                    STATUT