AKTUALNOŚCI‎ > ‎

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA


„RODO”

   

1.     Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez art. 13 ust.1-2 RODO informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli z siedzibą przy ul. Królewskiej 29, w którym złożyli Państwo Deklarację członkowską.

2.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 5 ust. 1 lit. B (RODO), czyli wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy zgodny z polskim prawem szczególnego rodzaju umową określającą prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia i na jego podstawie zostają one realizowane.

3.     Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Pani/Pana praw i obowiązków oraz zadań statutowych Stowarzyszenia oraz Oddziałów i Kół.

4.     Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzane Zarządowi Głównemu PSD a także innym Oddziałom i Kołom Stowarzyszenia, oraz innym podmiotom w celu realizacji umów w zakresie organizacji imprez, wycieczek, wczasów i turnusów rehabilitacyjnych.

5.     Pani/Pana dane mogą być przetwarzane po ustaniu stosunku członkostwa w związku z ewentualnym dochodzeniem należnych Oddziałowi/Kołu lub Stowarzyszeniu przyszłych roszczeń.

6.     Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie uniemożliwieniem członkostwa w Stowarzyszeniu.

7.     Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

8.     Informujemy, że nie przetwarzamy Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

9.     Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji  międzynarodowej

10.   Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Comments