AKTUALNOŚCI

                                                                                   


          Idea Fair Play            Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku


                                                                                                     Rozliczając Kreatorem Koniecznie wpisz:
                                                                                          swoje imię i nazwisko 
                                                                                      oraz podaj CEL: PSD ZDUŃSKA WOLA Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli

98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29

 www.diabetykzw.pl ; diabetykzdwola@gmail.com ; diabetykzd@wp.pl

https://www.facebook.com/diabetykzw/ 

tel. 731 346 003

KRS    0000159203             NIP: 725-13-51-321


BIURO CZYNNE: W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK OD 09:00 do 12:00


===========================================
Zobacz nasze Wydarzenia - obejrzyj zdjęcia i polub nas na Facebooku:

kliknij tu: 
WYDARZENIA          https://www.facebook.com/diabetykzw/?ref=aymt_homepage_panel           ALBUMY FOTO

===================================================

   JAKOŚĆ POWIETRZA W ZDUŃSKIEJ WOLI

===========================================================

kliknij i zobacz  WYDARZENIA NA BIEŻĄCO

                                                                                                            Zduńska Wola, 04.03.2019 r.

POWIADOMIENIE

Na podstawie § 62 Statutu PSD z 2016 roku PSD Oddział Miejsko Powiatowy w Zduńskiej Woli zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków na 10 kwietnia 2019 roku na godz. 9:00 w Sali Kameralnej Zduńskowolskiego Centrum Integracji „RATUSZ” w Zduńskiej Woli Plac Wolności 26

Przedmiotem obrad będzie wybór nowego Zarządu, nowej Komisji Rewizyjnej  i wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału Wojewódzkiego PSD w Łodzi.

Walne Zebranie Członków PSD podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie braku wymaganej większości członków zebranie odbywa się w drugim terminie bez względu na ilość obecnych, a podejmowane zwykłą większością głosów uchwały są ważne.

 Zarząd prosi członków o liczne przybycie i wcześniejsze uprzedzenie o ewentualnej nieobecności.

                                                                 Za Zarząd

        Sekretarz                                                    Prezes

                             Teresa Skweres                                     Henryk Domagała

 

W załączeniu projekt porządku obrad Walnego Zebrania:

 1 . Otwarcie obrad;

2 .Wybór przewodniczącego i sekretarza (protokolanta) Walnego Zebrania;

3 .Przyjęcie regulaminu i porządku obrad;

4 . Powołanie komisji: - mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków;

5 . Referat sprawozdawczy ustępującego zarządu ( za lata 2015 – marzec 2019 ) ;

6 . Sprawozdanie komisji rewizyjnej ( za lata 2015 –  2018 );

7 . Dyskusja;

8 . Sprawdzenie prawomocności zebrania;

9 . Przegłosowanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

10. Podjęcie uchwały o trybie wyboru ( jawne, tajne );

11. Wybory władz i delegatów;

12. Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków;

13. Przyjęcie uchwał i programu działania;

14. Zamknięcie obrad.

                       ========================================================================

Turnusy Rehabilitacyjne nad morzem od maja do września 2019Wpłaty na Turnusy ( zadatek lub dopłata) prosimy wpłacać na:

  BIURO TURYSTYKI KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ HORYZONT s.c. ŁÓDŹ PIOTRKOWSKA 249/251

 Konto: 08 1240 1545 1111 0000 1165 9192

 Proszę podać swoje dane adresowe, a w tytule należy wpisać: zadatek lub dopłata na

 TURNUS REHABILITACYJNY (miejscowość i datę trwania turnusu)

===================================================================

PROSIMY O POTWIERDZANIE SWOJEGO UDZIAŁU W IMPREZACH 

I TERMINOWE WPŁACANIE WYMAGANYCH ZALICZEK

 

====================================================================

POMAGAMY W WYPEŁNIENIU FORMULARZY ZEZNAŃ ROCZNYCH - PIT, 


OBLICZENIACH i ROZLICZENIACH


w Biurze Stowarzyszenia w każdy wtorek i czwartek od godziny 10:00 do 12:00

można samodzielnie przekazać 1% wpisując

KRS:    0000159203 i podając jako Cel: PSD Zduńska Wola
lub kliknij poniżej:


Zarząd PSD Oddziału Miejsko-Powiatowego w Zduńskiej Woli

dziękuje wszystkim Darczyńcom

za przekazanie 1% z podatku oraz Sponsorom

za bezinteresowną pomoc, prosząc o pamięć i dalsze wsparcie.


Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku