Đồng hương Ninh Bình

TRANG CHỦ ĐĂNG NHẬP l  BAN 78  l THƯ ĐIỆN TỬ l LIÊN HỆ l  TÌM KIẾM l

 

Ninh bình qua ảnh

Khúc ca Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình

Tin tức, sự kiện

Văn hoá - văn nghệ

Danh thắng Ninh Bình

Tập ảnh Đất Việt

Du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 

 

Ban vận động thành lập Hội đồng hương Ninh Bình thảo luận xây dựng Điều lệ Hội lần thứ 1, ngày 22/3/2009 tại nhà anh Vũ Đình Thi, số 280 Lê Anh Xuân, F8, Tp Cà Mau.

Từ trái qua: Vũ Đình Thi, Trần Kim Chung, Trần Khắc Long, Phạm Ngọc Bút, Phạm Văn Uýnh, Nguyễn Văn Thư.

 

Ban vận động thành lập Hội đồng hương Ninh Bình

Từ trái qua: Nguyễn Văn Thư, Trần Kim Chung, Phạm Văn Uýnh, Phạm Ngọc Bút, Vũ Đình Thi, Trần Khắc Long.

 

Đồng chí Đinh Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình gặp gỡ đồng hương Ninh Bình tại Cà Mau.

 

Hội Đồng hương Ninh Bình.

Từ trái qua: Nguyễn Văn Bảy, Trần Khắc Long, Vũ Đình Thi, Trần Kim Chung, Phạm Ngọc Bút, Nguyễn Thế Nguyên, Phạm Văn Uýnh, Lê Văn Vượng, Trương Thế Mạnh, Trịnh Quang Đông, Nguyễn Văn Thư.

 

 Thảo luận xây dựng Điều lệ Hội lần 2, ngày 10/4/2009 tại Khách sạn T98, số 999 Lê Khắc Xương, F6, Tp Cà Mau.

Từ trái qua: Trần Khắc Long, Trương Thế Mạnh, Phạm Văn Uýnh, Trần Kim Chung, Phạm Ngọc Bút, Trịnh Quang Đông, Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Thế Nguyên và Vũ Đình Thi.

 

Mả cọ hàng nghìn năm tuổi ở Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình

 ____________

 

ĐIỀU LỆ

Hội đồng hương Ninh Bình, tỉnh Cà Mau

 

 

    

  Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giữa lúc sự nghiệp cách mạng Miền Nam chuyển sang giai đoạn mới, theo chủ trương của Trung ương Đảng, ngày 23/01/1960 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trọng thể Lễ kết nghĩa Ninh Bình – Bạc Liêu – Cà Mau và phát động trong toàn tỉnh phong trào thi đua “Vì miền Nam ruột thịt”, phát huy tuyền thống đánh giặc kiên cường của Khởi nghĩa Hòn Khoai - Chiến dịch Quang Trung lịch sử. Theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, lớp lớp thanh niên Ninh Bình - con em của quê hương Đinh Bộ Lĩnh, của cố đô Hoa Lư gắn với lịch sử dựng nước của 3 triều đại vua Đinh – Lê (Tiền Lê) – Lý (thời kỳ đầu) - hăng hái lên đường tòng quân, vào Miền Nam, Cà Mau - Bạc Liêu chiến đấu chống Mỹ cứu nước, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước độc lập, thống nhất, thực hiện Nghị quyết 24 của Trung ương về bỏ khu, nhập tỉnh, Ninh Bình hợp nhất với Nam Hà (gồm tỉnh Nam Định và Hà Nam) thành tỉnh Hà – Nam – Ninh, Cà Mau hợp nhất với Bạc Liêu thành tỉnh Minh Hải tiếp tục kết nghĩa với nhau, cùng cả nước xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiều cán bộ, đồng bào tỉnh Hà – Nam – Ninh được điều động, tăng cường tham gia công tác, xây dựng quê hương mới - Minh Hải (nay là Cà Mau, Bạc Liêu), trở thành những cán bộ, công dân của tỉnh.

 

Từ những yếu tố lịch sử trên, hiện nay số người quê Ninh Bình đang sinh sống, làm ăn và công tác tại tỉnh Cà Mau khá đông, đã tích cực tham gia các phong trào cách mạng của địa phương, đồng thời luôn giữ gìn truyền thống, tình cảm hướng về cội nguồn, gắn bó và vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân 2 tỉnh Ninh Bình – Cà Mau kết nghĩa.

 

Việc thành lập Hội những người đồng hương tỉnh Ninh Bình tại Cà Mau (gọi tắt là Hội đồng hương Ninh Bình) để phát huy tình cảm và truyền thống kết nghĩa hai tỉnh Ninh Bình – Cà Mau trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; tiếp tục gìn giữ, gắn bó và vun đắp tình cảm và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các thế hệ người Ninh Bình đang sinh sống tại Cà Mau.

 

 

Chương I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH,

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI

 

 

 

Điều 1. Tên gọi:

 

Hội của những người quê hương Ninh Bình tại Cà Mau, gọi tắt là Hội đồng hương Ninh Bình tỉnh Cà Mau.

 

Điều 2.  Tôn chỉ, mục đích:

 

Hội đồng hương Ninh Bình tỉnh Cà Mau là tổ chức xã hội của những người con quê hương Ninh Bình hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Cà Mau. Hội hoạt động trên phạm vi tỉnh Cà Mau.

 

Mục đích của Hội là đoàn kết, giúp đỡ, thăm hỏi, động viên nhau; tạo mối quan hệ thường xuyên với tổ chức có liên quan tỉnh Ninh Bình; phát huy truyền thống lịch sử văn hoá, tình cảm và truyền thống kết nghĩa hai tỉnh Ninh Bình – Cà Mau nhằm góp phần ổn định đời sống các hội viên và tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn trật tự xã hội của quê hương Cà Mau.

 

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:

 

1. Hội đồng hương Ninh Bình được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và đoàn kết.

 

2. Hội đồng hương Ninh Bình hoạt động theo Điều lệ, được Đại hội Hội đồng hương Ninh Bình thông qua; tuân thủ pháp luật nhà nước; chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sự lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.

 

Điều 4. Hội đồng hương Ninh Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng. Trụ sở đặt tại số 149 đường Hoa Lư, phường 9, thành phố Cà Mau (Trụ sở Công ty Licogi).

 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng hương Ninh Bình tỉnh Cà Mau:

 

1. Vận động, tập hợp, đoàn kết những người con quê hương Ninh Bình đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau vào tổ chức Hội để tham gia các hoạt động do Hội đề ra.

 

2. Sưu tầm, tập hợp các tư liệu truyền thống, văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, tình hình kinh tế - xã hội của 02 tỉnh kết nghĩa Ninh Bình, Cà Mau phục vụ cho việc giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn của Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình, Cà Mau.

 

3. Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi truyền thống cách mạng và những giá trị văn hóa của quê hương Ninh Bình, Cà Mau. Giáo dục, giữ gìn và phát huy truyền thống quí báu của quê hương. Vận động Hội viên tuân thủ nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tham gia đóng góp xây dựng quê hương Ninh Bình, Cà Mau ngày càng giàu đẹp.

 

4. Vận động hội viên nêu cao tinh thần đoàn kết, thân ái giúp đỡ nhau xây dựng đời sống ổn định, hài hòa với cộng đồng dân cư nơi cư trú; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân.

 

5. Phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của hội viên về tổ chức và hoạt động của Hội với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan hữu quan ở địa phương.

 

6. Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với các hội đồng hương khác trong tỉnh, với hội đồng hương Ninh Bình ở các tỉnh khác.

 

 

Chương II

HỘI VIÊN

 

 

Điều 6. Tiêu chuẩn hội viên:

 

1. Hội viên Hội đồng hương Ninh Bình tỉnh Cà Mau là những công dân quê hương Ninh Bình, hiện đang sinh sống ổn định tại tỉnh Cà Mau, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội, đóng hội phí đầy đủ, được Ban Chấp hành Hội công nhận và cấp thẻ hội viên.

 

2. Những người không thuộc đối tượng ở khoản 1 điều này nhưng có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển và xây dựng tổ chức Hội, được xem xét công nhận là hội viên danh dự. Hội viên danh dự không phải đóng hội phí, không tham gia biểu quyết, ứng cử, bầu cử vào cơ quan lãnh đạo của Hội.

 

Điều 7. Quyền lợi hội viên:

 

1. Được tham gia sinh hoạt, thảo luận, biểu quyết, chất vấn, phê bình nhằm mục đích xây dựng Hội ngày càng phát triển; được ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo các cấp Hội.

 

2. Được Hội tư vấn giúp đỡ góp phần ổn định đời sống.

 

3. Được Hội cung cấp thông tin kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương và quê hương; được ghi nhận, phản ánh những ý kiến chính đáng có liên quan về tổ chức Hội đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cơ quan hữu quan.

 

4. Được Hội thăm hỏi, động viên, giúp đỡ khi gặp khó khăn.

 

Điều 8. Nghĩa vụ hội viên:

 

1. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội đồng hương Ninh Bình, các chương trình hoạt động hàng năm và các quy định của Điều lệ Hội.

 

2. Nghiêm chỉnh thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú.

 

3. Đoàn kết, giúp đỡ nhau xây dựng phát triển Hội, tham gia sinh hoạt Hội, chấp hành sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Hội, của lãnh đạo chi hội, Tổ hội.

 

4. Đóng hội phí theo quy định.

 

 

Chương III

TỔ CHỨC HỘI

 

 

Điều 9. Hệ thống tổ chức của Hội đồng hương Ninh Bình tỉnh Cà Mau có 03 cấp: Tỉnh hội, Chi hội và tổ hội.

 

Điều 10. Đại hội Hội đồng hương Ninh Bình tỉnh Cà Mau:

 

1. Đại hội toàn thể (hoặc Đại hội đại biểu) thành lập Hội đồng hương Ninh Bình là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội.

 

2. Đại hội được tổ chức 5 năm 1 lần. Khi có yêu cầu của trên ½ số hội viên chính thức thì tổ chức Đại hội bất thường.

 

3. Đại hội có nhiệm vụ thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành, dự thảo Điều lệ Hội, bầu Ban Chấp hành Hội, biểu quyết chương trình hoạt động của Hội, quyết định mức đóng góp quỹ Hội.

 

4. Hàng năm Hội đồng hương Ninh Bình tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp các đại biểu hội viên (gọi là cuộc họp thường niên) 01 lần vào dịp Tết Nguyên đán.

 

Cuộc họp thường niên các đại biểu nghe Ban Chấp hành Hội báo cáo tình hình hoạt động của Hội, các vấn đề về tổ chức, tình hình tài chính và những vấn đề khác có liên quan đến hoạt động, tổ chức Hội. Xem xét thông qua báo cáo tài chính Hội, thông qua đề nghị bổ sung hoặc miễn nhiệm các thành viên Ban Chấp hành Hội.

 

Việc miễn nhiệm các thành viên Ban Chấp hành phải được ít nhất 2/3 số đại biểu dự cuộc họp thường niên của Hội đồng ý.

 

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan lãnh đạo Hội:

 

1. Ban Chấp hành Hội được Đại hội bầu ra theo nguyên tắc bầu cử dân chủ. Hình thức bầu cử, số lượng ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội là 5 năm.

 

Ban Chấp hành Hội hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành được thông qua bằng biểu quyết theo nguyên tắc đa số.

 

2. Ban Chấp hành bầu và miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thư ký. Số lượng các Phó Chủ tịch do Ban Chấp hành quyết định.

 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 

3.1- Điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội, chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Hội và Điều lệ Hội.

 

3.2- Kết nạp hội viên mới, xóa tên hội viên vi phạm Điều lệ Hội trên cơ sở đề nghị của các Chi hội, Tổ hội trực thuộc Tỉnh hội. Quyết định thành lập các tiểu ban tư vấn chuyên môn để phối hợp thực hiện chương trình, nhiệm vụ của Hội đề ra; quyết định công nhận các Ban chấp hành Chi hội, tổ hội trực thuộc Tỉnh hội; quyết định triệu tập Đại hội; quyết định và tổ chức họp mặt đại biểu đồng hương hàng năm.

3.3- Bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành khi thiếu thành viên; xem xét miễn nhiệm những thành viên không hoạt động hoặc có khuyết điểm do vi phạm Điều lệ Hội, vi phạm pháp luật, không đủ tư cách là thành viên Ban Chấp hành Hội.

 

3.4- Là đại diện của Hội quan hệ với các cấp, các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân ở quê hương Ninh Bình và Cà Mau; các Hội đồng hương khác và Hội đồng hương Ninh Bình ở các tỉnh khác để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

 

3.4- Ban Chấp hành Hội họp 6 tháng 1 lần, khi cần thiết họp đột xuất theo triệu tập của Chủ tịch Hội.

 

Điều 12. Ban Thường trực Hội

 

1. Ban Thường trực Hội do Ban Chấp hành Hội bầu ra theo thể thức bầu cử trực tiếp công khai, dân chủ, gồm Chủ tịch, các phó Chủ tịch và Thư ký.

 

2. Ban Thường trực được thay mặt Ban Chấp hành Hội giải quyết các công việc của Ban Chấp hành Hội trong khoảng thời gian giữa 02 kỳ họp của Ban Chấp hành Hội.

 

Ban Thường trực có nhiệm vụ tổ chức thu Hội phí; phối hợp với các thành viên khác trong Ban Chấp hành Hội vận động các nguồn tài trợ, hỗ trợ, tạo các nguồn thu hợp pháp khác cho quỹ Hội; quản lý quỹ hội và thực hiện chi theo đúng qui định.

 

3. Ban Thường trực Hội họp thường lệ 3 tháng 1 lần.

 

Điều 13. Chi hội huyện, thành phố và Tổ hội.

 

1. Tùy thuộc số lượng người quê Ninh Bình sinh sống trên địa bàn huyện, thành phố hoặc đang công tác, sinh hoạt ở ngành, lĩnh vực công tác thuộc tỉnh Cà Mau, Ban Chấp hành Hội xem xét, quyết định việc thành lập Chi hội, Tổ hội trực thuộc Hội đồng hương Ninh Bình tỉnh Cà Mau.

 

Cơ cấu tổ chức Chi hội đồng hương huyện, thành phố do Ban Chấp hành Hội đồng hương tỉnh quyết định.

 

2. Việc tổ chức Đại hội Chi hội huyện, thành phố và nguyên tắc bầu cử lãnh đạo Chi hội, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Chi hội vận dụng theo các Điều 10, 11 Điều lệ này.

 

Đối với các Tổ hội được thành lập ở những nơi không đủ điều kiện thành lập Chi hội, việc bầu lãnh đạo Tổ hội (gồm 01 tổ trưởng, từ 2-3 tổ phó) do Hội nghị toàn thể hội viên thuộc Tổ hội thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai.

 

3. Ban Chấp hành Chi hội trực thuộc Tỉnh hội căn cứ vào số lượng hội viên và yêu cầu thực tế xem xét có thể quyết định thành lập các Tổ hội trực thuộc Chi  hội; chỉ đạo và tổ chức bầu, quyết định công nhận Tổ trưởng, tổ phó Tổ hội trực thuộc. Việc bầu lãnh đạo Tổ hội theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, quyết định theo đa số.

 

Chương IV

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

 

 

Điều 14. Thu, chi tài chính:

 

1. Nguồn thu tài chính của Hội gồm:

- Hội phí (mức đóng góp cụ thể do Đại hội quyết định).

- Ủng hộ bằng tiền hoặc hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

- Các nguồn thu hợp pháp khác.

 

2. Chế độ chi tiêu tài chính của Hội giao cho Ban Chấp hành Hội quyết định tuỳ theo khả năng tài chính mỗi thời kỳ gồm các khoản chủ yếu sau:

 

- Chi phí hội nghị;

- Chi thăm hỏi việc hiếu, bệnh nặng;

- Chi hỗ trợ xã hội, các buổi họp mặt (chủ yếu từ nguồn tài trợ).

- Thi đua khen thưởng.

 

Số hội phí thu được hàng năm được để lại 70% cho Tổ hội, 15% cho Chi hội, nộp 15%  về Tỉnh Hội.

 

Đối với những nơi chỉ thành lập Chi hội (không có Tổ hội trực thuộc) hoặc Tổ hội thì hội phí được trích nộp về Tỉnh hội 30% và để lại Chi hội (hoặc Tổ hội) 70%.

 

Điều 15. Việc chi tiêu của Hội, Chi hội và Tổ hội thực hiện theo nguyên tắc quản lý tài chính, công khai và phải được báo cáo trong các kỳ Đại hội, Hội nghị thường kỳ Ban Chấp hành Hội, Chi hội, Tổ hội và cuộc họp mặt hàng năm của đại biểu Hội đồng hương.

 

Chương V

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

 

Điều 16. Các Chi hội, Tổ hội và hội viên có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển Hội, thực hiện tốt Điều lệ Hội, có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho các phong trào ở địa phương được Ban Chấp hành Hội biểu dương, khen thưởng, được đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chính quyền địa phương xem xét khen thưởng.

 

Điều 17. Hội viên không được tự ý lấy danh nghĩa Hội để làm những việc trái với Điều lệ Hội, những việc pháp luật cấm.

 

Hội viên nào hoạt động trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hội, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của Hội, tùy mức độ sai phạm, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét quyết định thực hiện một trong các hình thức sau: phê bình, xoá tên hội viên.

 

 

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 18. Bản Điều lệ này có 6 chương, 18 Điều được Đại hội Hội đồng hương Ninh Bình nhất trí thông qua tại tỉnh Cà Mau ngày    tháng     năm 2009. Chỉ có Đại hội Hội đồng hương toàn tỉnh mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ.

 

Bản Điều lệ này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được cơ quan có thẩm quyền tỉnh Cà Mau phê duyệt.

 

 

HĐH NINH BÌNH