081 404 0785  พี่ชายคนโต
081 348  9182       hmong wife. Dtac
083 785 8162 หม่อง ( ไพโรจน์ )
12 มิ.ย. 34     100 ?
13

081 404 nahr5 พี่ชายคนโต
081 348  9เยrmง  hmong wife.
086 048 7722  พระอ.ลือชัย