กฐินสังฆทานไทย-เยอรมัน ปี2555+ผ้าป่า ปี2557

ธรรมชูเชาวรัตน์


กำหนดการเดินทางไปทอดกฐิน ณ วัดสังฆทานไทย-เยอรมัน ปี 2556 ( โปรดติดตามรายละเอียดที่นี่ ในเร็วๆนี้ )
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

( ข่าว ) กฐินสังฆทานไทย-เยอรมัน ปี 2555