24. โฆษณากฐิน โฆษณาเดินทางวันที่ 12 - 22 พ.ย.2555

 โฆษณากฐิน โฆษณาเดินทางวันที่ 12 - 22 พ.ย.2555
รายการข้างบนนี้ ขอให้ทำความเข้าใจว่า อาจจะเป็นพิธีทอดกฐิน
หรือพิธีทอดผ้าป่า ซึ่งญาติโยมจะได้อานิสงค์ผลบุญเท่ากัน
หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ : ปร๊าก 23 สค 54 : เผยแพร่เมื่อ 27 มิ.ย. 2012 โดย
 
เผยแพร่เมื่อ 18 ส.ค. 2012 โดย AUTCHA13 : หลวงพ่อไปเทศน์ หนูไปเที่ยว 25 พย.54 1-2
หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน ระหว่างเดินทางจาก เมืองปราก-เช็คโกสโลวาเกีย ไป เบอร์ลิน เยอรมนี *
 งานทอดกฐินประจำปี2554 ครั้งที่2  24 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2554  ณ วัดสังฆทานไทย-เยอรมัน
( ทัวร์ธรรม วัดสังฆทาน ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ ออสเตรีย-ฮังการี-เช็ค-เยอรมัน  หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย )