นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
สิรินครอินทร์

สิรินครอินทร์
 
 
สิรินครอินทร์

วัดสังฆทาน - บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บางกรวย  ระยะทาง 4.9 ก.ม.
- ศูนย์บริการลูกค้าสาขาบางกรวย - เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. เสาร์ 09.00-13.00 น.- Call Center 1100 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง