โรงสีไพเกียรติรุ่งเรือง - วัดวังแรง = 1.2 กม. 
 
 จากการไฟฟ้าภูมิภาค ท่าตะโก 750 ม. + ตลาดท่าตะโกอีก 2 ก.ม.