สถานปฏิบัติธรรมมูลนิธิพุทธเอนกประสงค์ร้อยแปด
Chavakij.law 086 970 44เซียด

 
 
 
 

 
 

ปากทางถนนวัดลาดปลาดุก

ห่างจากถนนใหญ่ 9 กม. ( 1.2 + 7.8 )

ยืนราคา 1,500,000 บาท ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558
ประกาศขาย 300 ตารางวา ไม่รับนายหน้า
ค่าโอน ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมฤาชา  และค่าใช้จ่ายอื่นๆถ้ามี
ให้เอานำมารวมกันทั้งหมด แล้วจ่ายคนละครึ่ง ถ้าใครนำไปขายต่อก่อนโอน หรือบวกราคาเพิ่มก็ดี
ถ้าราคาเกิน 1,500,000 บาท ที่รับจากผู้ซื้อ คนที่นำไปเสนอขายต่อจะได้รับเพียงครึ่งเดียว
เช่นมีผู้ซื้อในราคา 2,000,000 บาท เจ้าของที่ จะได้รับ 1,500,000 + 250,000 บาท
ส่วนผู้ที่นำไปทำราคา จะได้ 250,000 บาท
321 +40 + 40 = 401

 

ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายเลียบคลองตาแจะ 
 
ทางหลวงชนบท นนทบุรี 1002  คลองตาแจะ
.