12.เพลง Long Live The King of Siam

Long Live The King of Siam 

อัปโหลดโดย เมื่อ 30 ก.ค. 2009

His Majesty King Bhumibol Adulyadej is the ninth king of the Chakri Dynasty, which was founded in 1782 by King Rama I.
His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Rama IX, is the longest reigning king in the Thai history.
His Majesty the King is well recognized as the heart and soul of the Thai nation.
He is held in high esteem not only by his own subjects, but His Majesty also commands enormous respect from people in all parts of the world.

Long Live The King of Siam
[เพลง ที่คนต่างชาติแต่งให้ในหลวง.... นางเคลลี นิวตั้น (Kelly Newton)
นัก ร้องนักแต่งเพลงชาวออสเตรเลียซึ่งได้เดินทางร้องเพลงมาแล้วทั่วโลก
เป็น ผู้เขียนเนื้อเพลง และทำนองด้วยตนเอง]

Ever since I saw the face of this man
หลังจากที่ฉันได้เห็นหน้าผู้ชายคนนั้น

The king of Thailand, The king of Siam
กษัตริย์ของประเทศไทย กษัตริย์ของประเทศสยาม

I felt in love with his soul loves this land
ฉันก็หลงรักใน ความรักที่ท่านมีให้แก่แผ่นดินของท่าน

It's in his eye, it's in his heart, it's in his hand
มันเห็นได้จากสายตาของท่าน จากหัวใจของท่าน และจากมือของท่าน

He is the husband, the father and the king
ท่าน เป็นสามี เป็นพ่อ และเป็นกษัตริย์

A great photographer , musician so many things
เป็นช่างภาพผู้ยิ่งใหญ่ เป็นนักดนตรี และอีกหลายๆอย่าง

The way he lives his life is something to behold
การดำเนินชีวิตของท่าน มันเป็นสิ่งที่น่าทนุุถนอมไว้

His grace, his wisdom , an example to the world
สติปัญญาและความสามารถของท่านเป็นตัวอย่าง ที่ดีแก่โลกนี้

Long live the king of Thailand
Long live the king of Siam

And in the time when the rain came flooding down
และเมื่อถึงเวลาที่ฝนตกน้ำ ท่วม

He saved the city with a building of the dam
ท่านก็ช่วย เหลือจังหวัดนั้นไว้ด้วยการสร้างเขื่อน

In time of conflicts, he has always been there
เวลาเกิดความขัดแย้งกัน ท่านก็อยู่ตรงนั้นเสมอ

To stop the fighting just like the father who really cares
เพื่อช่วย หยุดการต่อสู้เหมือนกับพ่อที่ห่วงใยสนใจลูก

Long live the king of Thailand
Long live the king of Siam

I'm watching wonder at the things he understands
ฉันเฝ้ามองท่านและพิศวงสงสัยในหลายๆอย่างท ี่ท่านทำ

His love for his people, his love for this land
ความ รักของท่านต่อประชาชนของท่าน และต่อแผ่นดินของท่าน

His working a great culture, he is one of a kind
ท่านสร้างวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงาม ท่านเป็นหนึ่งในล้านจริงๆ

His vision for the future way ahead of their time
ท่านมองเห็นการณ์ไกลมาก

Long live the king of Thailand, Long live the king of Siam
Category:  Music ::::: Tags:  Long Live The King of SiamP
 
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Mar 18, 2012, 7:28 AM