01

 
มหาธรรมยาตราครั้งที่ ๓  ๑๑ มกราคม ถึง ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔
คณะธรรมยาตราแต่ละชุดจะเริ่มออกเดินทางวันที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕,๑๖ ม.ค.๕๔
เดินทางกลับ ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔

 
มหาธรรมยาตราครั้งที่ ๓  ๑๑ มกราคม ถึง ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔
คณะธรรมยาตราแต่ละชุดจะเริ่มออกเดินทางวันที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕,๑๖ ม.ค.๕๔
เดินทางกลับ ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔

บทความธรรมยาตราครั้งที่ ๓ ประเทศอินเดีย ฉบับสมบูรณ์ : ธรรมยาตราอินเดีย ครั้งที่ ๓
.
.
 
.
  .
3เสียงจากสังฆทานนิวส์ : ธรรมะจากพระสุปฏิปันโน