มหาธรรมยาตราสันติภาพโลก 13 ม.ค.- 9 มี.ค.54

จาก FACEBOOK

ธรรมะสว่างใจ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 

 ( เกี่ยวกับวัดสังฆทาน ) 

 
บทความธรรมยาตราครั้งที่ 3 ประเทศอินเดีย ฉบับสมบูรณ์
ธรรมยาตราอินเดีย ครั้งที่ ๓ :
 

มหาธรรมยาตราครั้งที่

 
ċ
Dhitinard Dhammaj,
16 เม.ย. 2554 19:21