หนังสือ:ธรรมยาตราครั้งที่ 4 สู่ถ้ำมหัศจรรย์แดนพุทธภูมิ

 หนังสือ:ธรรมยาตราครั้งที่ 4 สู่ถ้ำมหัศจรรย์แดนพุทธภูมิ

ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตาความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
.
04.พิธีเปิดแพรคุมป้าย ศาลากตปุญโญ   พิธีถวายองค์กฐิน - ปี 2555   สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์   พิธีอัญเชิญตั้งเสาพระเจ้าอโศกมหาราช
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ( วัดพิชยญาติการาม ) องค์ประธานฝ่ายสงฆ์ เริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์กตปุญโญนุสรณ์
  • มหาธรรมยาตราครั้งที่ ๔ เป็น .pdf สู่ถ้ำมหัศจรรย์แดนพุทธภูมิ 7 ม.ค.- 19 ก.พ.2012 ภาคภาษาไทย 36 หน้า 6.02 MB

    ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

    ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱Dhamma Yarta IV - Journey to Wonder Caves in the Land of Buddhism...pdf⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱