๙๕. อานิสงส์การทำบุญ


อานิสงส์การทำบุญผ่านห้องส้วม
โดยพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี


จาก www.jarun.org/v6/th/lrule03h0402.htmlอานิสงส์การทําบุญทุกชนิด

บุญกิริยาวัตถุ  10 ประการ

มาสร้างบุญกันเถอะ

อานิสงส์ 10 ข้อของการ ไม่กินเนื้อสัตว์

อานิสงส์การจัด สร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับ พระธรรม คำสอน

อานิสงส์ การ บวชพระ บวชชีพราหมณ์ 


Ċ
rinnada methabudhichart,
May 17, 2011, 4:37 PM
Comments