ไทย Deutsch  English


ธรรมะออนไลน์ สามารถ ดาวน์โหลด ธรรมะเทศนา ข้อมูล รายชื่อของพระ แม่ชี และอาจารย์กรรมฐานได้ที่นี่

ธรรมะทูป

ธรรมะทูป คือแหล่งรวบรวมวีดีโอ ธรรมะจากทั่วทุกมุมโลก เนื้อหาโดยส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องเล่า และคำสอนจากประสบการส่วนตัว ทั้งอุปสรรค ปัญหา และแรงบันดาลใจใน การฝึกภาวนากรรมฐาน จากครูบา อาจารย์ ผู้ปฎิบัติในทุกรูปแบบ ทุกนิกายในพุทธศาสนา เนื้อหาเป็นกันเอง ไม่ผ่านการตัดต่อ หากท่านผู้ใดมี คลิปวิดีโอและต้องการ นำลงอินเตอร์เน็ตเพื่อ เผยแผ่แก่สาธุชน กรุณาติดต่อ dhammatube-AT-gmail-DOT-com.

วิธีการดาวน์โหลด

คลิกไปที่ โอมเพจ youtube.com/dhammatube (ตามหน้าต่างข้างล่างนี้) หรือ dailymotion.com (วีดีโอใหม่) หรือ veoh.com, video.google.com (วีดีโอเก่า)  ค้นหารายชื่อของ ผู้ที่ท่านต้องการฟัง หรือสามารถไปที่ google แล้วพิมพ์ "dhammatube"

หมายเหตุ เนื่องจากใน ประเทศไทย เวปไชด์ Veoh ถูกบล็อค ฉะนั้นให้ดาวน์ โหลดทาง Youtube หรือ DailyMotion จะสะดวกกว่า 

ดาวน์ โหลดคลิปวิดีโอ MP4:  http://vixy.net/rawvideo/  or http://keepvid.com/

คลิปวิดีโอในเอ็มพี 4 สามารถฟังใน iPod ได้


รายชื่อ

Ajahn Tim Thanuttaro (England)  Youtube  DailyMotion

Tan Ajahn Sudhiro (Thailand)   YouTube

Tan Ajahn Suthep (Thailand)  DailyMotion

Sister Visuddhi (Malaysia)  DailyMotion

Ven. Aggacitta (Malaysia)  YouTube

Tan Ajahn Pramote Pamojjo (Thailand)   YouTube

Ven. Gavesako Bhikkhu (Czech Republic)   YouTube

Tipawan Meditation Center (Thailand)   YouTube

Mae Chee Sansanee (Thailand)   YouTube

Mae Chee Mettika (Thailand)   YouTube

Ven. Sujato (Australia)  YouTube 

LP Chah (Thailand)  YouTube 

Tan Ajahn Jayasaro (England) YouTube

Tan Ajahn Kukrit (Thailand) YouTube

Tan Ajahn Maha Chatchai (Thailand) YouTube

Tan Dtoon (Thailand)  YouTube

Tan Ajahn Mitsuo Gavesako (Japan)  YouTube

Ven. Dhammananda (Bulgaria) YouTube

Ven. Chan Phap Son (Switzerland) YouTube

LP Bunyarit (Thailand) YouTube

Bhikkhu Nirodho (Tan Charles - Australia) YouTube

Tan Darius (Germany) YouTube

Ven. Dhammavuddho (Bhikkhu Hye - Malaysia) YouTube

Sister Dipankara (Myanmar) YouTube

Tan Frank (USA)  YouTube

Venerable Gunankaro (Netherlands)  YouTube

Venerable Gunaratana (USA) YouTube

Samanera Jamal (USA) YouTube

Venerable Jinavamso (Netherlands) YouTube

Tan Ajahn Jundee (Thailand) YouTube

Venerable Jutipanyo (Malaysia) YouTube

Ayya Khema (Germany, USA) YouTube

Venerable Kumara (Malaysia) YouTube

Mae Chee Maria (Germany) YouTube

Venerable Mettiko (Germany) YouTube

Venerable Nagita (Sri Lanka) YouTube

Sister Nhu Nghiem (USA) YouTube

Venerable Nyanabodhi (Germany) YouTube

Ashin Ottama (Czech Republic) YouTube

Venerable Punnaji (USA) YouTube

Venerable Rahula (USA) YouTube

U Rewata (Myanmar) YouTube

Sister Sonam Wangmo (Bhutan) YouTube

Sister Sudhamma (USA) YouTube

Tan Ajahn Tongdaeng (Thailand) YouTube

Rodney (England) YouTube

Venerable Uttamo (Malaysia) YouTube

Venerable Cattamalo (Germany)  YouTube

Venerable Balacitta (Malaysia)  YouTube

Inspirations from the Suttas  YouTube