01**สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

"กมฺมุนา วตฺตตีโลโก....สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม" เป็นธรรมนิยายที่แต่งและเรียบเรียงโดย สุทัสสา อ่อนค้อม

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา อ่อนค้อม ) โดยอ้างอิงจากเรื่องราวของหลวงพ่อจรัญ(พระเทพสิงหบุราจารย์) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

 
 
 สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ๑

จาก: rukchon | สร้างเมื่อ: 19 ก.พ. 2011

 
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 4
 
 
 
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ๒

จาก: rukchon | สร้างเมื่อ: 21 ก.พ. 2011

Nofire1-3-9.wmv

จาก: dcdenchai | สร้างเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

อ่านหนังสือ ไฟไหนเล่าร้องเท่าไฟนรก ของ

สุทัสสา อ่อนค้อม เฉพาะภาคภาษาอังกฤษ

 
 
 
 
 
 
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ๓

จาก: rukchon | สร้างเมื่อ: 21 ก.พ. 2011

 
 
Comments