อบรม วิชา ธรรมกาย
หลักสูตร 18 กาย 24 ชั่วโมง รุ่น 14

วิชาของ 

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริ


ขอเชิญท่านที่มีความสนใจในวิชา ธรรมกาย (หลักสูตร 18 กาย) ของ หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาีษีเจริญ เข้าร่วมการอบรมวิชาธรรมกายเบื้องต้น วันที่  5 เมษายน 2552 นี้ ด่วน!!

***** เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสาร โปรดกรอก e-mail เพื่อลงทะเบียนรับข่าวได้ โดย คลิ๊กที่นี่เลยครับ 
 
Update : รุ่นที่ 14 เปิดรับสมัครแล้วครับ 100 ท่าน ฟรี!
 
Update ล่าสุดเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 20.10 น.

ขอเชิญท่านได้ชักชวนบุคคลที่สนใจในวิชาของหลวงพ่อสดทุกท่าน...มาร่วมกัน...

เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาวิชาธรรมกายแบบองค์รวม (Holistic) เน้นความรู้ทางวิชาธรรมกายเบื้องต้น

 

 

โครงการ อบรมวิชา ธรรมกาย หลักสูตร 18 กาย ใน 8 ชั่วโมง
รุ่นที่ 14 (รับผู้เข้าอบรมจำนวน 100 ท่าน ฟรี!)
วันที่ 5 เมษายน 2552 นี้

18 Bodies Dhammakaya Meditation Basic Course #14

เหตุใดถึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม
 
กองทุนฝึกอบรมวิชาธรรมกาย หลักสูตร 18 กายใน 8 ชั่วโมง

       ได้เริ่มก่อตั้งโดยการบริจาคเริ่มแรกของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรุ่นที่ 7 โดย นพ.อภิชัย  ดีไชยเศรษฐ จำนวน 10,000 บาท คุณภาณุวัฒน์  ตันตยานุสรณ์ จำนวน 2,000 บาท และคุณบุญเลิศ  ศรีสุขใส ผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 5 จำนวน 3,000 บาท ให้ไว้เป็นกองทุนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประสงค์จะเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ ทางคณะวิทยากรได้ปรึกษาหารือกันว่า ทำอย่างไรเงินก้อนนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริจาค? จึงได้ออกนโยบายให้ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนทางวิทยากรที่มาร่วมการฝึกอบรม ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง เพื่อลดข้อครหาและปัญหาต่างๆ ที่จะพึงมีในอนาคต ส่วนเงินที่ขาดอยู่ในแต่ละรุ่นก็จะมีเจ้าภาพผู้ไม่ประสงค์ออกนามร่วมสมทบทุน เพื่อให้การเผยแพร่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้

       การดำเนินการในรุ่นที่ 9 นี้ ได้มีผู้บริจาคตั้งกองทุนไว้แล้ว คือ นพ.อภิชัย  ดีไชยเศรษฐ จำนวน 10,000 บาท คุณครรชิต วงศ์สุวรรณ์และคุณ โชติรส บุญตามส่ง จำนวน 10,000 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 8 จำนวน  11,200 บาท รวมเป็นเงิน 31,200 บาท เป็นทุนในการเริ่มดำเนินการ โดยมีค่าใช้จ่ายต่อคน 690 บาทโดยประมาณ

       ทาง WisdomInside.org เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและชื่อเสียงทางโลก นอกจากการสร้างบารมี เพื่อสร้างสรรค์จรรโลง วิชาธรรมกายให้ คงอยู่เป็นสมบัติของมนุษยชาติ และเป็นวิชาเพื่อให้มนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษา เข้าถึงปัญญาภายใน โดยตัวของตนเอง หากสาธุชนท่านใดประสงค์ร่วมบริจาค เพื่อสร้างดวงบารมีใหญ่ เพราะนี่คือธรรมทานใหญ่ เป็นที่รวมของบารมีทั้ง 10 ทัศ ได้บุญครอบฟ้า ดีกว่าบริจาค 7 หลักไปสร้างวัตถุใดๆ เหมือนที่บางองค์กรกำลังสร้างค่านิยมผิดหลักพระศาสนาอยู่ ทางคณะของเรามีนโยบายรับบริจาคจากผู้ผ่านการอบรมจากเราเท่านั้น เพราะท่านจะได้ทราบวัตถุประสงค์แลเจตนาในการสร้างบารมีของคณะเรา จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
ประสบการณ์ของ นายแพทย์ อภิชัย ดีไชยเศรษฐ
หลังจากผ่านการอบรมในหลักสูตร 18 กาย ใน 24 ชั่วโมง รุ่น 7
 
linethai202.gif

      "ค้นพบตัวตนที่แท้จริง ภายในของคุณ กายในกาย เวทนาในเวทนา
จิตในจิต ธรรมในธรรม ซ้อนสับลึกลงไปทั้ง 18 กายหลัก
ตั้งแต่ กายมนุษย์หยาบ จนถึง กายธรรมพระอรหัตต์ละเอียด ...

     ด้วยการฝึกอบรม วิชาธรรมกาย ในหลักสูตร 18 กาย
ฉบับเร่งรัด เป็นเร็ว เข้าใจเร็ว ถูกต้อง เที่ยงตรง
ตามหลักวิชาที่ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้สอนมา
โดยวิทยากรซึ่งผ่านการอบรมมาจาก อ. การุณย์ บุญมานุช
อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี"

>> เชิญชม บรรยากาศกิจกรรม ในการอบรมวิชา 18 กาย รุ่นที่ 9 (ครั้งที่ผ่านมา) ได้เลยครับ

โดยเมื่อท่านผ่านการอบรมนี้ ท่านจะพบว่า

 วิชา ธรรมกาย ในหลักสูตร วิชา 18 กาย

วิชาธรรมกาย ทางมรรคผล 18 กาย

ไม่ยากอย่างที่คิด!!

เพียงแต่ท่านเปิดใจ เพื่อศึกษา "เนื้อหา / วิธีการเรียนรู้" ท่านจะรู้อะไรอีกมากที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อน

รับรองผลการอบรม จากประสบการณ์การสอนวิชาธรรมกายกว่า 1,000,000 คน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-ธันวาคม 2550)

      จากรูปข้างบนเป็นการวัดผลเบื้องต้น โดยการถามว่า "ใครเห็นดวงใสในท้องแล้วให้ยกมือขึ้น" จากรูปเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ชมผลการสอนวิชาธรรมกายได้โดย คลิ๊กที่นี้ครับ!!

 • เราเกิดมาทำไม?
 • เรียนมาก็มาก จบมาทำงาน สำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง หาแก่นสารไม่ได้
 • ชีวิตว่างเปล่า...
 • ชาติหน้ามีจริงหรือไม่?
 • ทำไม เพื่อนเรา อายุยังน้อย แต่ด่วนจากไปก่อนวัยอันควร
 • ชีวิตนี้ไม่แน่นอนเลยหนอ
 • มีแต่ปัญหา เข้ามาสารพัด
 • อยู่ดีๆ เพื่อนรักของมาหักหลัง มาแทงข้างหลัง ทำไมถึงเป็นแบบนี้
 • อยากเป็นพระพุทธเจ้าต้องทำสร้างบารมีอย่างไร
 • ธรรมกาย เป็นวิชาในพุทธศาสนาจริงหรือ?
 • ฝึกมาเป็น 10 ปี ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เราจะมีสิทธิ์เห็นธรรมกับเขาได้บ้างหรือเปล่า?
 • ดูคนที่เขาเห็นธรรมกาย สูงส่งจัง เราเองก็อยากเห็นบ้าง อยากเข้าถึงบ้าง
 • บุญมีจริงหรือ?
 • ทำบุญจนแทบจะหมดตัวแล้ว ดูแล้วยังไม่ค่อยจะมีอะไรดีขึ้นมาเลย!!
 • วิชาธรรมกายมีแค่เห็นดวงเท่านั้นเองน่ะหรือ?
 • ที่สุดแห่งธรรม อยู่ที่ไหน? มีจริงหรือ??
 • ฯลฯ
และกับอีกสารพันปัญหาต่างๆ นานา มากมายที่อยู่ในใจของทุกท่าน

หลวงพ่อวัดปากน้ำ     ท่า นจะได้รับคำตอบจากการฝึกอบรม ในหลักสูตร วิชา ธรรมกาย ในหลักสูตร 18 กาย อันเป็นวิชาของ พระมงคลเทพมุนี หรือที่เรารู้จักกันดีในนามของ “หลวงพ่อสด หรือ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ”

     วิชาธรรมกาย เป็นวิชาสำคัญของโลก เป็นวิชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา เมื่อพระองค์ทรงเข้าถึง “ธรรมกาย” แล้ว “ธรรมกาย” นี้เองที่เป็นผู้บอกปิฎกทั้งหมดให้แก่พระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงนำมาโปรดต่อสรรพสัตว์ต่อไป วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

     ต่อมาหลังจากที่พระองค์ได้ทรงปรินิพพานได้ 500 ปี วิชานี้ได้ค่อยๆ สูญหายไปตามกาลเวลา จนมาถูกค้นพบอีกครั้ง โดยการทุ่มชีวิต ยอมตายของพระภิกษุนามว่า สด จนฺทสโร หรือ หลวงพ่อวัดปากน้ำ นั้นเอง พระเดชพระคุณ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำได้ค้นพบและได้นำวิชานี้มาถ่ายทอดแก่ศิษยานุศิษย์ตลอดชีวิตของท่าน

     วิชาธรรมกาย นี้มีคุณประโยชน์ใหญ่หลวง สามารถแก้ทุกข์ ภัย โรค ได้จริง เป็นวิชาที่มีเหตุมีผลอยู่ในตัว สามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิชา ที่หลวงพ่อได้สอนไว้ ได้สรุปออกมาเป็นตำรา วิชา ธรรมกาย หลักสูตรต่างๆ ได้แก่

1. วิชา ธรรมกาย หลักสูตรเบื้องต้น 18 กาย*** (หลักสูตรที่ท่านกำลังจะได้รับการอบรม)

2. วิชา ธรรมกาย หลักสูตรระดับกลาง คู่มือสมภาร (มี 15 บท รวมภาคผู้เลี้ยง หรือ จักรพรรดิ กายสิทธิ์ อีก 15 บทเป็น 30 บท)

3. วิชา ธรรมกาย ระดับสูง หลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร ภาค 1 และภาค 2

4. วิชา ธรรมกาย หลักสูตรวิชาสะสางธาตุธรรม (วิชาปราบมาร)

วิชา ธรรมกาย เป็นมากกว่า “การเห็น”

     ท่านอย่าติดอยู่เพียงแค่ท่านต้องเห็นก่อน ท่านถึงจะมาเรียนมาศึกษา

     วิธีการเรียนมีอ้อม มีตรง พลิ้วไหวดั่งสายน้ำ เป็นศิลปะของการจัดการศึกษาเรียนรู้ มีกระบวนการชัดเจนทั้ง ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ โดยใช้วิธีค้นหาวิธีการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างของแต่ละบุคคล

     โดยเด็กสามารถเห็นได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ ก็มีวิธีเรียนรู้แบบเด็ก ผู้ใหญ่โดยมากนั้นเห็นยากกว่าเด็ก แต่ก็มีจุดแข็งตรงที่มีความมีเหตุมีผล ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ด้วยวิธีการของผู้ใหญ่ ถ้าผู้ใหญ่มาเรียนด้วยวิธีการของเด็ก ก็ยากที่จะเรียนรู้ได้สำเร็จ วิทยากรมีหน้าที่ช่่วยท่านค้นหาวิธีการเรียนรู้วิชาธรรมกายที่เหมาะกับท่าน

       และโปรดอย่ามองว่า วิชา 18 กายนี้เป็นวิชาชั้นสูง ถ้าเทียบในหลักสูตรวิชาธรรมกายทั้งหมดนั้น วิชา 18 กายเป็นวิชาในหลักสูตรเบื้องต้น (เทียบระัดับอนุบาลในทางโลก) ที่ผู้ที่ต้องการศึกษาวิชาธรรมกายต้องเป็นทุกคน เปรียบเหมือนการเขียน ก. ไก่ ข. ไข่ ฉันใดฉันนั้น

       และมีอีกหลายมุมมองในการศึกษาวิชาธรรมกายที่จะทำให้ท่านมองการเรียนวิชาได้ในอีกหลายแง่มุม เช่น

            1. การแช่ใจ หยุดนิ่ง รอให้เห็นดวงธรรมขึ้นมาเองน ั้น ไม่ใช่วิธีฝึกที่เหมาะสมเสียแล้ว เนื่องจาก ท่านไม่มีทางรู้เลยว่า ดวงธรรมนั้นจะเห็นขึ้นมาเมื่อไร และอายุท่านก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นวิธีการเรียนแบบ Passive ทำให้การศึกษาไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร อย่าลืมว่า ดวงธรรมมีอยู่แล้วในตัว ท่านลองคิดดูหรือไม่ว่า หรือว่าเราเห็นอยู่ทุกวันแต่เราไม่รู้ว่านี่คือการเห็นดวงธรรม ---แล้วเราจะฝึกอย่างไร

            2. การทำบุญและสร้างบารมี ที่เหมาะสมกับท่าน และอีกมากมาย

      โดยทางวิทยากรจะถ่ายทอดความรู้และตอบข้อซักถามของท่านอย่างไม่ปิดบัง เป็นการเรียนรู้ร่วมกันครับ
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

1. ท่านที่ต้องการศึกษา วิชาธรรมกาย ***

2. ท่านที่ต้องการสร้างบารมีเพิ่มเติม

3. ท่านที่ต้องการแก้ทุกข์ แก้ภัย แก้โรค

4. ท่านที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ วิชา ธรรมกาย เปรียบเทียบเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับชีวิต

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเข้ารับการอบรม

 • ท่านจะ เป็น วิชาธรรมกาย ***
 • ท่านจะมีความเข้าใจใน วิชาธรรมกาย เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
 • ท่านจะได้รับทราบแนวทางในการสร้างบารมีต่อของท่าน
 • ท่านจะทราบว่าท่านเกิดมาทำไม และท่านจะรู้สึกมีค่ามากขึ้น
 • ท่านจะได้รู้ว่า ท่านมีศักยภาพในการสร้างบารมี มากกว่าแค่ทำบุญ
 • ท่านจะได้รับทราบความจริงอีกหลายอย่างที่ท่านจะไม่มีทางไปรับรู้มากจากไหนทั้งนั้น
 • ฯลฯ
   
หลักสูตรการอบรม

วิชาธรรมกาย - ทางเดินของใจ 7 ฐาน 

     ภาคทฤษฎี ได้แก่

 • ประวัติศาสตร์ของวิชา ธรรมกาย  ประวัติการทำวิชาของครูผู้เป็นหัวหน้าเวรสมัยหลวงพ่อสดยังมีชีวิตอยู่ (6 เวร เวรละ 4 ชั่วโมง รวมเป็น 24 ชั่วโมง) การคิดค้นวิชาต่างๆ มีลำดับเวลา (Timeline) และที่มาที่ไปประการใด
 • นำเสนอ วิชา ธรรมกาย หลักสูตรต่างๆ ให้เห็นภาพรวมของวิชา ท่านจะพบว่า วิชาไหนเก่าและใช้ไม่ได้แล้ว วิชาไหนที่ Update แล้ว เป็นต้น
 • กับดักสำคัญ ในการสกัดกั้น ทำให้ศึกษาวิชาธรรมกายไม่ได้ผล อาทิ การเห็น, คำสอนว่า ไม่ให้อ่านตำรา, กับดักสกัดกั้นการสร้างบารมี เป็นต้น
 • เส้นทางการสร้างบารมีของท่าน อันจะเป็น Roadmap ให้กับท่าน เป็นเข็มทิศ ชี้ทางให้ท่านเดินทางต่อไปในอนาคต
 • ถาม - ตอบ ปัญหาต่างๆ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง วิทยากร กับผู้รับการฝึกครับ
 • การอธิษฐานบารมี ตามแบบชาวบ้าน บัณฑิต และผู้รู้ เพื่อให้ท่านกระจ่างใจในเรื่องของอธิษฐานบารมี

     ภาคปฏิบัติ วิชา ธรรมกาย หลักสูตรเบื้องต้น (18 กาย; เอกสารอ้างอิง: หนังสือทางมรรคผล 18 กาย ของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และ หนังสือ ผู้ใดเห็นดวงธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย เขียนโดย อ. การุณย์ บุญมานุช)

รูปแบบการอบรม

IMG_0011.JPG

     เป็นการฝึกในภาคปฏิบัติ (Learning By Doing) มีการสรุปทฤษฎีสั้นๆ ก่อนลงมือปฏิบัติเืพื่อให้เห็นผล และสรุปผลการฝึกนั้นด้วยตัวเอง

     มีการ ถาม - ตอบ ทุกคำถาม โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ ไม่มีการปิดบัง ไม่มีการอ้างว่า ให้เห็นก่อนแล้วข้างในจะตอบเอง

     *** การอบรมมุ่งเน้นไปยังการเิปิดมุมมองในวิชาธรรมกาย โดยเน้นไปที่การแนะนำใ้ห้เกิดความเข้าใจภาพรวมในเบื้องต้น เพื่อที่จะได้เป็นการปูพื้นฐานไปสู่การศึกษาในชั้นสูงต่อไป ให้เดินไปในแนวทางที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และลดเวลาในการลองผิดลองถูกเอง 

 

วิทยากรที่ให้การอบรม

วิทยากร ชมรมจริืยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

     วิทยากรจาก www.Wisdominside.org ซึ่งได้รับการฝึกมาจาก อ. การุณย์ บุญมานุช อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอนวิชาธรรมกายแก่สมณะ ชี พราหมณ์ และประชาชนทั่วไปกว่า 20 ปี

สถานที่ฝึกอบรม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

     ณ ห้องโสมนัส 2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 
     อาคารอมรภูมิรัตน อยู่ใกล้กับอาคารสารนิเทศ 50 ปี ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. มีลานจอดรถมากมาย อีกทั้งอยู่ใกล้กับอาคารจอดรถบางเขน
 

 


IMG_0023.jpg IMG_0030.jpg

 
 บรรยากาศบริเวณสถานที่ฝึกอบรม

วันอบรม

วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2552

linethai202.gif

รับจำนวนจำกัด

เพียง 100 ท่าน เท่านั้น

การประเมินผลการฝึกอบรม

     - ประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติโดยการสังเกตและสอบถามจากการปฏิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

      100 ท่าน (ถ้าเต็มแล้ว โปรดรอ รุ่นต่อไป) ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดการศึกษา ไม่จำเป็นว่าต้องเห็นแล้วหรือไม่ ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งนั้น ขอแต่มีความสนใจที่จะเรียนรู้้วิชา ธรรมกาย ถือว่าใช้ได้

ที่ปรึกษาโครงการ

1. อาจารย์ การุณย์ บุญมานุช  อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

2. นายแพทย์ อภิชัย  ดีไชยเศรษฐ (ผู้อำนวยการ / ประธานชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา / วิทยากร)

3. นายบุญเลิศ ศรีสุขใส รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ที่ปรึกษาชมรม)

4. อาจารย์พิมพ์วรัชญ์ ธนบรมัตถ์ (ผู้ประสานงานของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาวิทยากร)

5. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพงษ์ เปรมจิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร เปรมจิต คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

7. คณะวิทยากรสังกัด ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 

กำหนดการฝึกอบรม

08.00 - 08.30 น. : ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น. : ปฐมนิเทศ
09.00 - 10.30 น. : แนะนำวิธีฝึกเบื้องต้น / ฝึกปฏิบัติ 1
10.30 - 10.45 น. : พัก
10.45 - 12.00 น. : ภาพรวมของวิชาธรรมกาย / ฝึกภาคปฏิบัติ 2
12.00 - 13.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. : วิชาธรรมกายในมุมมองใหม่ / ฝึกภาคปฏิบัติ 3
14.00 - 14.15 น. : พัก
14.15 - 17.00 น. : วิธีการสร้างบารมีรวบยอด / ฝึกวิชา 18 กาย / สรุปและปิดการอบรม

     *** หมาย เหตุ : ภาคทฤษฎีและสรุปผล จะแทรกไประหว่างการฝึกแต่ละช่วง และมีเวลาให้พัก แต่ละช่วง 15 นาที และ กำหนดการนี้เป็นกำหนดการคร่าวๆ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

วิธีสมัครเข้ารับการอบรม

       คลิ๊กที่ปุ่ม "สมัครเข้ารับการอบรม" ด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรม (โปรดกรอกแบบลงทะเบียนให้ครบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดฝึกอบรม) 

linethai202.gif

 รับจำนวนจำกัด!!

 สอบถามข้อมูลเพิ่ิมเติม

     ผู้ประสานงาน : คุณเจษฎา สุนันท์ชัย

โทรศัพท์ : 083-911-3999


อีเมล์ : jeshda@gmail.com อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 linethai202.gif

     หมายเหตุ
 
       - เชิญชม บรรยากาศกิจกรรม ในการอบรมวิชา 18 กาย รุ่นที่ 9 (ครั้งที่ผ่านมา) ได้เลยครับ

       - เชิญชม บรรยากาศกิจกรรม ในการอบรมวิชา 18 กาย รุ่นที่ 8

       - เชิญชม บรรยากาศกิจกรรม ในการอบรมวิชา 18 กาย รุ่นที่ 7

       - เชิญชม บรรยากาศกิจกรรม ในการอบรมวิชา 18 กาย รุ่นที่ 6

       - บรรยากาศการอบรม โครงการปฏิบัติธรรมสานสายใยรักครอบครัว รุ่น 4 (พิเศษ - ณ กรุงเทพประกันชีวิต ในเครือธนาคารกรุงเทพ 12 พฤษภาคม 2550)

 • ประมวลภาพกิจกรรมการอบรม
 • รวมประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติิ