# Spørsmål vedrørende ulike oppfatninger (Norsk-Thai)

ำถามเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิต และความเชื่อต่างๆ

 

1.ดิฉันไม่อยากจะเป็นผู้ตามที่ถูกจูงจมูก แต่ดิฉันอยากจะเอาคำสอนของศาสนาพุทธมาใช้ จะทำได้อย่างไร

คำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่ (พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์)

การที่เราอยากจะเอาคำสอนที่ดีของทุกความเชื่อ อาทิ คำสอนของพระพุทธศาสนา มาใช้ ก็เพียงแค่เราให้โอกาสตัวเราเองมาศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้น จนพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เรียนรู้นี้ มีเหตุมีผล มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อตนเองและผู้อื่นจริงเราก็เอาไปใช้ได้ ไม่เรียกว่า เราถูกจูงจมูกแต่อย่างใด เหมือนกับเราไปเรียนวิชาทั่วๆในมหาวิทยาลัย เพราะนี่เป็นความรู้สากลที่ทุกคนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ เหมือนทุกคนแหงนไปดูพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ หรือดูดวงตะวันบนท้องฟ้า

 

Spørsmål vedrørende livets problemer og ulike oppfatninger:

1. Jeg ønsker ikke å være som en tilhenger som har vært ledet av nesen. Men jeg ønsker å bruke Buddhismens lære i mitt daglige liv. Hva skal jeg gjøre?

Svar fra den mest ærverdige Phrarajbhavanavisudh Luang Phaw Dhammajayo:

Hvis vi tar alle de gode læresetninger fra alle forskjellige trosretninger, for eksempel buddhisme lære, vil det gi oss større sjanse til å studere ny kunnskap. Etterpå kan vi bevise at: "Det er en begrunnelse bak alle ting som vi har studert. Videre vil ny kunnskap bringe oss positive effekter for oss og de rundt oss. "Vi kan da bruke den nye kunnskapen til å gjelde vårt daglige liv. Etter å ha studert den nye kunnskapen, er det ikke ansett som å bli ledet av nesen. I stedet, studere ny kunnskap anses på samme måte som å gå på universitetet og melde deg inn i ulike klasser for å studere. Læresetninger fra alle forskjellige trosretninger regnes som universell kunnskap som alle kan studere og vite mer om. Dette ligner på når alle ser på månen på fullmånedager, eller ser på solen på himmelen.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. เมื่อดิฉันนั่งสมาธิไปจนค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ ดิฉันจะกลายเป็นพุทธเลยหรือไม่

คำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่ (พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์) 

โปรดอย่ากลัว กล่าวคือ อย่าไปคิดว่าเป็นพุทธหรือไม่ แต่ว่าจะกลายเป็นความจริงแท้ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ไม่เกี่ยวกับศาสนา กล่าวคือ ความจริงแท้มีอยู่ภายในอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น คำว่าพุทธะแปลาว่า ผู้รู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ่มแจ้งด้วยตนเอง เช่น เราเห็นดวงสว่างมีอยู่ในตัวของเรา เมื่อเราเห็นจริงๆ ใครจะมายืนยันว่าไม่เห็นเราก็ไม่ยอมรับ เพราะเราเห็น เห็นแล้วเรามีความสุข เห็นแล้วใจของเราสูงส่ง อย่างนี้เรียกว่าผู้รูู้้และเรียกว่าผู้ตื่นกล่าวคือ ตื่นจากชีวิตโลกมายา ที่เหมือนคนที่นอนหลับแล้ว และเป็นผู้เบิกบานผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เรียกว่าพุทธะใครที่เป็นอย่างนี้ก็จะเรียกอย่างนี้ แต่จะไม่เรียกก็ได้

 

2. Hvis jeg mediterer før jeg oppdager sannheten inne i meg, blir jeg da automatisk buddhist?

Svar fra den mest ærverdige Phrarajbhavanavisudh Luang Phaw Dhammajayo:

Du trenger ikke være redd. Ikke tenk på om du er buddhist eller ikke. Når du mediterer, vil du oppdage sannheten som er skjult inne, som ikke er avhengig av din religiøse tro. Sannheten inni oss vil bo på den måten, aldri forandrer seg. Ordet "Buddha" betyr: "kunnskap man har for å se sannheten i oss selv." For eksempel, hvis vi ser en lys krystallkule inni oss selv, ingen kan beskylde oss for ikke å se. Dette er fordi vi har sett sannheten, føler lykke, som vil føre til at våre sinn vil løftes høyere. Hvis du har opplevd alt dette, vil du bli betraktet som "kunnskapsrik", eller også kjent som "våken," fordi du har våknet fra en verden med mange hull . Den personen som har sovet, får livlighet fra å være den kunnskapsrike og våkne, og kalles "Buddha." Hvis noen har opplevd alt dette, ønsker han / hun å være "Buddha", men det er opp til deg om du velger å kalle dem "Buddha" eller ikke.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. ศาสนาหรือความเชื่ออื่นนำไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันหรือไม่ 

คำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่ (พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์)

เมื่อความรู้แตกต่างกัน การไปสู่จุดหมายปลายทางจึงไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่าง เช่น เราเรียนซ่อมจักรยาน เราก็รู้วิธีซ่อมจักรยาน, เราเรียนซ่อมรถยนต์ เราก็รู้วิธีซ่อมรถยนต์, เรียนสร้างเรือเดินสมุทร เราก็รู้วิธีสร้างเรือเดินสมุทร เป็นต้น

 

3. Må ulike religioner føre til samme retning og mål eller ikke?

Svar fra den mest ærverdige Phrarajbhavanavisudh Luang Phaw Dhammajayo

Fordi ulike religioner har ulik kunnskap, er sluttmålene også annerledes. For eksempel, hvis vi lærer å fikse sykler, så vil vi vite metoder for å fikse sykler. Hvis vi lærer å fikse motorsykler, så vil vi vite metoder for å fikse motorsykler, men ikke sykler. Hvis vi lærer å bygge skip, så vil ny kunnskap føre til etablering av nye skip, ikke motorsykler, og heller sykler.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4.ปุถุชนจะเข้าถึงพระนิพพานได้หรือไม่

คำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่ (พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์)

ปุถุชนเท่านั้นที่จะเข้าถึงพระนิพพาน เพราะเริ่มต้นต้องเป็นปุถุชนก่อน แล้วค่อยๆศึกษาเรียนรู้ ค่อยๆพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ จนกระทั่งจิตบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นๆจากภายใน ทุกข์ก็ถูกดับลงไปเรื่อยๆ เปรียบกับไฟกองใหญ่ดับมอดไปเรื่อยๆจนดับสนิท แล้วเกิดความสุขเย็นสบาย ทุกคนมีหัวใจที่เร่าร้อนทั้งสิ้น แต่ความเร่าร้อนนั้นถูกดับไป ดับที่ต้นเหตุที่ทำให้ใจของเราเร่าร้อน เพราะฉะนั้น ปุถุชนจะเข้าถึงพระนิพพานได้ อย่างง่ายๆ แต่ต้องให้รู้ว่าจุดเริ่มต้นไปสู่พระนิพพานอยู่ตรงไหนผู้รู้ดั้งเดิมทุกๆท่านที่จะไปสู่จุดนี้ได้ ท่านเริ่มต้นนำใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด อย่างสบายๆ ไม่ต้องคิดอะไรเลย ทำเฉยๆ

 

4. Kan normale sivile nå inn til Nirvana?

Svar fra den mest ærverdige Phrarajbhavanavisudh Luang Phaw Dhammajayo:

Bare normale sivile vil kunne nå inn til Nirvana. Dette er fordi alle må begynne fra å være normale sivile først, og deretter samle kunnskap for å kontinuerlig forbedre seg til deres sinn blir renset nok. Sorg og tristhet vil være lavere på samme måte som en stor brann gradvis begynner å stoppe helt. Sluttresultatet vil gi et balansert og et avslappet sinn. Alle har et hjerte som brenner med ønsker og mangler. Men når man mediterer, forsvinner brannen inne i hjertet ved at man reparerer starten av illusjoner. Av denne grunn kan normale sivile nå inn til Nirvana veldig enkelt ved å vite “ hvor startpunktet Nirvana starter. " De som kjenner sannheten vil være i stand til å nå dette startpunkt, som starter på 7. sinn i basen i sentrum av vår kropp. Når du har nådd det 7. sinn basen på midten av kroppen din, bør du slutte å tenke, og holde et konstant sinn for å forbedre din indre opplevelse.

 

 

Comments