# Andre meditasjons metoder

FAQ 11: ER DHAMMAKAYA MEDITASJON KONKURRANSEDYKTIG MED "MINDFULLNESS OF BREATHING”?

Klart! Dette gjør du ved plassere din oppmerksomhet i sentrum av kroppen. Du kan føle forlengelsen av pusten din fra begynnelse til slutt. Aanaapaanasti står for din oppmerksomhet av inn- og utpusting. Du kan altså ”framkalle” Dhammakaya meditasjon, Aanaapaanasti eller tilfredsstillende pusting. 

Men Dhammakaya meditasjon kan tilby mye mer enn det. Dhammakaya meditasjon bruker også kasina for å praktisere visualisering. Kasina vil si konsentrasjon om et spesielt objekt eller bilde som vi kan bruke som kjerne for vår bevissthet inni kroppen. Men det viktigste i Dhammakaya meditasjon er at oppmerksomheten er plassert i sentrum av kroppen. Med oppmerksomheten rettet hit, inni kroppen, istedenfor utenfor kroppen (som det ofte er med aanaapaanasati meditasjon) kan du bygge opp ikke bare en konsentrasjon, men også oppmerksomhet om deg selv.


FAQ 12: ER DET ET FORHOLD MELLOM DHAMMAKAYA MEDITASJON OG DYRKINGEN AV LIVSFORMER 

I DEN KINESISKE ”QI-GONG”?

 

De to teknikkene er lik på mange måter, men det er også noen forskjeller mellom dem.

Likheten mellom de to teknikkene er at de begge fokuserer på et enkelt punkt: Sentrum av kroppen.

Dhammakaya meditasjon fokuserer på et punkt som er to fingerbredder over navlen. 

Qi-gong fokuserer på et punkt som er to fingerbredder under navlen.

Det er også ulike mål i de to teknikkene. Dhammakaya meditasjon legger mer vekt på det spirituelle. Med denne teknikken er effektene av meditasjon lengre og kan bringe kroppen i en balanse.

Kinesisk krigskunst er generelt praktisert med det for øye at kroppen skal trives og at en skal ha det bra fysisk. Kanskje kommer den spirituelle delen senere.

 

Comments