3. Ofte stilte spørsmål

SPØRSMÅLENE OM DHAMMAKAYA TEKNIKKEN

FAQ 01: HVOR ER SENTRUM AV VÅRE KROPPER OG SINN?

 I denne meditasjonen er sentrum av kropp og sinn plassert to fingerbredder over navlen dypt inni kroppen. Sentrum av kropp og sinn er bevisstheten selv. Vi bringer bevisstheten til sentrum av kroppen slik at kroppen og sinnet står i balanse. Fra punktet i sentrum har vi funnet at det er flere dimensjoner hvor kropp og sinn overlapper hverandre slik at de alle har et felles sentrum. Vi kan tenke på dette punktet i sentrum av kroppen, som en døråpning som vi gjennom meditasjon, kan utforske alle de ulike dimensjonene i oss selv gjennom. Dette gjør vi for å finne sann glede og fred i sinnet. Med å plassere kroppen og sinnet sammen slik at de deler det samme sentrum kan vi få størst mulig konsentrasjon i alle våre dimensjoner og dermed oppleve grenseløs glede og fred i sinnet. 


FAQ 02: HVA ER MENINGEN MED ”SAMMA-ARAHAM” OG HVORFOR SKAL VI REPETERE DET?

Samma-Araham er en sammensatt benevnelse som kommer fra antikk indisk filosofi. Samma er en forstavelse som betyr den rettferdige. I antikk indisk filosofi mener de at alle mennesker uavhengig av religion og nasjonalitet, har et mål om høyest mulig oppnåelse. Dette målet kalles arahant og de som når dette målet kalles arahanta. Den sammensatte benevnelsen Samma-Araham betyr: Den rettferdige, absolutte oppnåelse for et menneske. Du må repetere Samma-Araham fordi vi bruker den som et matra for å forhindre sinnet fra å vandre fra en ide til en annen under meditasjon. Ved hjelp av matraen kan sinnet trenes opp til å hvile i sentrum av kroppen. Lyden av ordene til matraen produserer en liten vibrasjon i sinnet som leder oppmerksomheten mot glede og fred. Du kan bruke andre ord istedenfor, men det ordet du velger må kunne assosieres til noe positivt og skal ikke lede tankene til lidenskap, hat og villfarelse. Det bør repeteres til sinnet er fredfylt og rolig. Etter det stadiet vil matraen forsvinne av seg selv og kun etterlate krystallkula skinnende midt i sentrum av kroppen. Matraen er en teknikk for å trene opp sinnet til å hvile i sentrum av kroppen istedenfor krystall kula.


FAQ 03: HVORFOR ER KRYSTALL KULA BRUKT SOM OBJEKT I DHAMMAKAYA MEDITASJON?

For det første trenger vi ikke nødvendigvis å bruke en krystall kule, alle objekter kan brukes så lenge du har et positivt syn på disse eller i alle fall at det er et nøytralt objekt.  Meditasjonsobjektet bør også velges slik at det ikke gir en følelse av lidenskap, hat og villfarelse. Å bruke kona eller mannen din som meditasjonsobjekt er ikke et godt valg da det vil kunne øke din lidenskapelige følelse som igjen vil ødelegge følelsen av rolighet som du kanskje allerede har oppnådd.

Som en kontrast til kone/mann objektet kan være en blomst, månene eller sola. Disse objektene er meget positive for folk flest. Om du ikke kan tenke på noe bedre kan du jo for eksempel visualisere puta di som du sover på hver eneste natt.

Det som er viktig er å bringe objektet til hvile i sentrum av kroppen fordi dette er det punktet hvor det er lettest å utvikle konsentrasjon. Du vil oppdage at uansett hvilket objekt du valgte å bruke vil det tilslutt se ut som en krystallkule som vil ligge i sentrum av kroppen. Dette er meditasjonens natur lov.

I min tradisjon anbefaler vi at alle bruker krystallkula som objekt under meditasjon da den først og fremst gir den som mediterr en snarvei til å få satt objektet i sentrum av kroppen fra dag en. Det gjør at en ikke kaster bort tid ved å re-visualisere objektet (parikamma-nimitta).

I tilegg er det slik at krystallkula anses som et positivt eller nøytralt objekt i de fleste kulturer. Det finnes ingen kulturer hvor krystallkula assosieres med noe vond og negativt. Det er også slik at krystallkula er sterk, glødende og ren. Når sinnet konsentrerer seg om slike kvaliteter påvirker det sinnet til å bli skinnende, klart og rent – kvaliteter som leder vei til en vellykket meditasjon.

 

FAQ 04: SKAL IKKE VI GJENNOM MEDITASJON FRI SINNET VÅRT FOR ALT VI KAN KNYTTE OSS TIL? HVORFOR KNYTTER VI OSS DA TIL EN KRYSTALLKULE?

Ja vi skal gjennom meditasjon fri sinnet for alt vi kan knytte oss til, men det å ikke knytte seg kan også bli å knytte seg. Om vi ikke har et spesielt objekt å konsentrere oss om er det vanskelig å vite om vi er knyttet til noe eller ikke. Derfor vurderer vi bruken av krystallkule som et medium for å klare å ”krysse over”. Den hjelper til med å få vår oppmerksomhet til et høyere stadie. Den blir som en flåte som vi kan bruke for å krysse en elv. Når vi har krysset elva trenger vi ikke flåten lenger. Vi bruker altså krystallkula i begynnelsen for å klare å få sinnet vårt klart og sterkt. Kvaliteten på sinnet blir løftet opp. Når krystallkula har ført oss på rett vei trenger vi den ikke lenger. Vi kan gå videre uten den.


FAQ 05: KAN MEDITASJON VÆRE FARLIG?

Meditasjon er som det meste her i verden: Den har både fordeler og bakdeler. Men det er flere fordeler enn bakdeler forbundet med det å meditere. Meditasjon skaper glede, fred, kreativ intelligens og et meningsfylt liv. Det er derimot bare to ”farer” jeg kan se med meditasjon:

  1. Meditasjon kan ta over livet ditt i så stor grad at du glemmer ditt sosiale liv utenfor meditasjonen. Dette kan i verste fall skade karrieren din. I slike tilfeller er det bedre å virkelig ta meditasjonen til fulle og bli en munk!

 

  1. Ingen form for meditasjon passer ikke for personer som lider av sykdommen: ”Schizofreni”. Det er vanskelig for personer som lider av denne sykdommen å kontrollere sin egen oppmerksomhet. Samtidig som en lærer i meditasjon prøver å forklare noe til en person som lider av schizofreni kan personen høre på hallusinasjoner. De kan ikke skille mellom ekte og ”fantasi” erfaringer.

Dette er som sagt de eneste tilfellene hvor meditasjon ikke anbefales.


FAQ 06: NÅR JEG MEDITERER ER JEG USIKKER PÅ OM JEG FOKUSERER AKKURAT PÅ SENTRUM AV KROPPEN, SOM JO ER TO FINGERBREDDER OVER NAVLEN, ELLER IKKE. HVORDAN KAN JEG VÆRE SIKKER PÅ AT JEG GJØR RETT? 

Det er ikke absolutt nødvendig at sentrum finnes nøyaktig. Om du ønsker det kan forestille deg et forstørret sentrum i kroppen slik at det fyller hele magen din. På den måten kan du være sikker på at du har funnet sentrum i kroppen. Faktisk så snart sinnet ditt kommer i en stillestående tilstand i sentrum vil det automatisk tilpasse seg.