(6) Meditasjons fordeler (VDO)


Meditation and Brain Wave


Konsentrert oppmerksomhetstrening

Vi mediterer med konsentrert oppmerksom slik at vi ser tydelig at alle kroppslige og mentale prosesser oppstår, forandrer seg og blir borte. 
Det er en direkte erfaringsprosess hvor vi forsøker å realisere sannheten om lidelse, lidelsens årsaker, slutten på lidelse og veien som fører til slutten på lidelse.

I meditasjon roer vi sinnet ned for å kunne se ting klarere. 

Det finnes flere ulike måter å oppnå konsentrasjon på. Den spesielle konsentrasjonen som man trenger for å oppnå opplysning kalles Sammā-samādhi, eller rett konsentrasjon.
Sammā-samādhi er det siste leddet på den åttedelte veien, og innebefatter alt som har med meditasjon å gjøre. 

3 typer konsentrasjon

Det finnes tre forskjellig typer konsentrasjon: Øyeblikkskonsentrasjon, tilgrenset konsentrasjon og absorbert konsentrasjon" Av disse er øyeblikkskonsentrasjon (Khanika-Samādhi) - den korteste i varighet. Tilgrenset konsentrasjon (Upacāra-Samādhi) er lengre i varighet, men lik i styrke, og sist er absorbert konsentrasjon (Appana-Samādhi) - også kalt Jhāna, er lengst i varighet og er fullt utviklet i styrke.

Jhāna gir full kroppslig og mental avsondring (การตัดขาดจากโลกภายนอก). En som mediterer øver seg i å disiplinere sinnet og konsentrasjon er en av de viktigste faktorene for å lykkes. Man bruker forskjellige metoder for å holde sinnet i ro, oppmerksomhet på pusten, kroppen, følelser, de fire elementene etc. 

En som mediterer øver seg i å disiplinere sinnet og konsentrasjon er en av de viktigste faktorene for å lykkes. Man bruker forskjellige metoder for å holde sinnet i ro, oppmerksomhet på pusten, kroppen, følelser, de fire elementene etc. Klarer man å holde sinnet i ro over tid så overvinner man de fem hindringene. Konsentrasjonens funksjon i buddhistisk meditasjon er å overvinne de fem hindringene. 
De fem hindringene er sanselig lyst, sinne, søvnighet, rastløshet og tvil. 
(På Pali: kāmacchanda, vyāpāda, thinamiddha, uddhacca-kukkucca, vicikicchā). 

Khanika Samādhi

Øyeblikkskonsentrasjon manifesterer seg som en rekke av konsentrerte øyeblikk som oppstår når sinnet treffer et objekt. 

Upacāra Samādhi
Konsentrasjon i ”grenseland” av full absorbsjon. 
ฌาณ(อารมณ์ของสมาธิอันแน่วแน่)
Denne konsentrasjonen oppnår man ved å fokusere på en bestemt ting over tid, og er et naturlig førstadie til Jhāna.

Appanā Samādhi
Når de 5 hindringene slipper taket så opplever man å bli glad, oppløftet (ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น) og nesten ekstatisk lykkelig. 
Denne stille, intense gleden fødes av mental avsondring. Denne eksalterte konsentrasjonen kan videreforedles til å bli enda dypere og stillere.

Hvis man kan slippe den initielle gleden eller ekstasen (ความปิติยินดี), så kan man oppnå de suksessive stadiene av absorbert konsentrasjon; første, andre, tredje og fjerde Jhāna
Praktiserer man å fokusere utelukkende på ett punkt, kan man oppnå full absorpsjon eller Jhāna. Man kan oppnå Jhāna ved bruk av mange forskjellige meditasjonsobjekter.

Jhāna er ikke det samme som opplysning. Når man kommer ut av en Jhāna er man ”et vanlig menneske” igjen, og evnen til å oppnå Jhāna kan også bli borte.

Det finnes to typer Jhāna; Lokiya-Jhāna og Lokuttara-Jhāna. Altså Jhāna hos en som ikke er opplyst og Jhāna hos en som er opplyst (en som har oppnådd magga-phala også) Videre så finnes to typer av Jhāna baser; Rupa-jhāna (Jhāna basert på form) og Arupa-jhāna (Formløs jhāna) I tillegg finnes en ”jhāna tilstand” som kun oppnås av fullt opplyste mennesker, det heter Nirodha samapatti, og er som Nibbāna bare at man fortsatt lever.


Meditasjons fordeler


 Comments